Cuma 16 Zilkade 1445 - 24 Mayıs 2024
Türkçe

Kocanın, Eşine Ve Çocuklarına Karşı Sorumluluğu

Soru

“Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur” bu hadis gereğince erkek eşin kuşanması gereken ilim seviyesi nedir? Kadın veya çocukları şeri’ olarak yasak bir hususu işlediklerinde erkek eş Allah katında sorumlu olup cezaya maruz kalacak mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Salih/iyi bir erkek eşin özelliklerini öğrenmek için ( 5202 ) ve  ( 6942 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

İkincisi:

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiği gibi “Koca, evinde ailesinden sorumludur.” Şüphesiz koca, eşi ve çocukların eğitim ve terbiyesinde sorumludur. Her kim bu konuda görevini yerine getirmediği için eşi veya çocukları günaha girerlerse kendisi de günahkar olur. Çünkü onların günaha girmelerinde kendisi sebep olmuştur. Ancak bu konuda görevini yerine getirdiği halde ailesi günaha girerlerse günahkar olmaz fakat bununla birlikte onları sürekli hatırlatması gerekir günaha girdiklerinden sonra da onlara günahı bırakmaları için nasihat etmesi gerekir.

Şeyh Salih el Fevzan şöyle dedi:

Çocukların terbiyesi yedi yaştan itibaren başlar, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in “Çocuklarınıza yedi yaşlarında iken namaz kılmalarını emredin! Onlar on yaşlarına basınca da namaz için vurun ve yataklarını da ayırın.” (Ebu Davud) hadisi itibarıyla dini terbiye verilmesi gerekir. 

Çocuk temyiz yaşına girdiğinde, babası ona Kur’an öğretmesi ve hayırlı evlat olmasına yönelik terbiye vermekle yükümlü olur. Ayrıca elinden geldiği kadar hadis-i şerifler ve yaşına uygun şer’i hükümler öğretir. Abdest alma şeklini ve nasıl namaz kılması gerektiğini öğretir. Yeme, içme, uyuma ve uyanma duaları öğretilir. Çünkü temyiz yaşına giren çocuk söylenen hususları anlamaya başlar. Bununla birlikte çocuk uygun olmayan davranışlardan sakındırılır. Yalan, dedikodu vb. yanlış ve kötü davranışlardan sakındır. Böylece çocuk, küçük yaştan itibaren güzel bir terbiye ile büyür.

Malasef bir çok aile reisi, çocuklarıyla ilgilenmez ve onları doğru yola yönlendirmezler. Sonuç olarak çocuklar cahil olarak büyürler ve kötü arkadaşlıklar edinirler. Tüm bu olumsuz sonuçlar anne ve babalarının çocuklarını ihmal etmeleriyle gerçekleşir. Hadiste açıkça belirtildiği gibi  “Çocuklarınıza yedi yaşlarında iken namaz kılmalarını emredin! Onlar on yaşlarına basınca da namaz için vurun ve yataklarını da ayırın.” Burada bir emir var, babalara bir yükümlülük var. Çocuğuna namazı emretmeyen kimse günahkardır. Böyle bir kimse vacibi bırakmış ve bir haramı işlemiş olur. Başka bir hadiste “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz” demiştir.  (Buhari, Muslim)

Maalesef bazı babalar dünya işleriyle meşgul olup çocuklarıyla ilgilenmez ve hiç bir vaktini onlara vermez. Tüm vaktini dünya işleri için sarfeder. Şüphesiz bu çok tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle Müslümanların çocukları kötü yetişirken bunun sonucunda hem dünya hem de ahiretlerini kaybetmektedirler. (el Munteka min Fetave şeyh el Fevzan 5/297-298, s. 421)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

İlgili konular