Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Hâmile kaldıktan iki ay sonra düşük yapan ve kan gelmeye devam ederken tuttuğu oruç hakkında soran kadın

95762

Yayınlama tarihi : 22-10-2013

Gösterimler : 16722

Soru

Bir kadın, Ramazan'da karnındaki cenini düşürmeden iki gün önce ve düşürdükten iki sonra kendisinden kan geldi. Cenin ise iki aylıktı. Buna göre bu kadın orucunu kaza mı etmesi gerekir, yoksa ne yapmalıdır?
Bilindiği üzere bu kadın Ramazan'ın hepsini tuttu ve orucu hiç bozmadı.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir kadın ceninini düşürdüğü zaman, ceninin baş, el ve ayak gibi insan özelliklerinin ana hatlarıyla da olsa oluştuğunu tam olarak bilmiyorsa, bu takdirde bu kan, fâsit kandır. Onun namaz kılmasına ve oruç tutmasına engel değildir.

Eğer insan özellikleri oluşmuşsa, bu takdirde bu kan, nifas kanıdır.İnsan özelliklerinin oluşmaya başladığı en erken süre ise, seksen bir gündür.

Nitekim (37784) ve (45564) nolu soruların cevaplarında bunun açıklaması geçmişti.

Zikrettiğiniz gibi ceninin yaşı iki aylık ise, düşükten önceki ve sonraki kan, fâsit kandır, nifas kanı değildir.

Bu günlerde oruç tutmakla doğruyu isâbet ettirmişsiniz (orucunuz sahihtir) ve size kaza gerekmez.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi