Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Adet döneminde temizlik kesintili olup on birinci günde sarı sıvı akması

Soru

Adet kanı, ilk dört günde akar ancak bundan sonra adet kanı beşinci günde kesilir ve altıncı günde az miktarda kan akar.. Yedi, sekiz ve dokuzuncu günde sadece öğlen vaktinde olmak üzere farklı bir kan akmaktadır.. On birinci gününde sarı sıvı akar.. Ancak temizlik belirtisi beyaz sıvıyı görülmemektedir. Bu durumda on birinci günde tutması gereken orucu kaza etmesi gerekir mi? 

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Alimlerin cumhuruna göre bazı kadınların adeti, on bir gün veya on beş güne kadar devam edebilir. Diğer alimlere göre adetin belirli bir sınırı yoktur. Ancak ayın çoğunu veya ayın tamamını adetli geçirdiğinde istihaze sayılır.

İkincisi:

Adetten temizlenme, iki belirtiyle bilinir. Birincisi: Kadınların bildiği beyaz sıvının akması. Diğeri ise tam kuruluktur. Öyle ki koyduğu pamuk vb. şeyler kan izi veya sarılık olmaksızın temiz çıkmasıdır.

Üçüncüsü:

Adetle ilgili sarılık veya lekeler, adet hükmüne tabidir. Şayet kesinleşen temizlikten sonra gelirse itibar edilmez. Um Atiyye Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Temizlikten sonra gelen sarılık ve lekeye itibar etmezdik” (Ebu Davud 307, Elbani sahih Ebu Davud)

Bunun üzerine şunlara demek durumundayız:

1-Beşinci günde kanın kesilmesi, şayet bu günde tam kuruluk meydana geliyorsa yıkanıp temizlenmen gerekiyor. Ayrıca temizlendiğin için namaz kılıp oruç tutman gerekir. Şayet tam temizlik oluşmamışsa adet hükmü devam etmektedir.

2-Şayet yedinci günden on birinci güne kadar tam kuruluk oluşmamışsa tüm bu günler adet hükmündedir. On birinci günde görülen sarılık adet sayılır. Çünkü temizlikten sonra gelmemiş olup adet hükmüne bitişik bir hususla gelmiştir. Söz konusu günlerde birkaç saatliğine bile tam kuruluk oluşursa bu kuruluk temizlik sayılır. Bunun üzerine kadın yıkanır ve istediği namazı kılar.

3-On birinci günün orucu geçen bilgilerin hükmüne tabidir. Şayet bu sarılık temizlik belirtisinden sonra oluşursa adet sayılmaz. Bu durumda o günde oruç tutmak geçerlidir. Şayet bundan önce adet belirtisi oluşmamışsa adet sayılır ve o günün orucu sayılmadığı gibi kaza edilmesi gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi