Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Nâfile namazlar için ne ezân, ne de kâmet vardır

Soru

Duhâ (kuşluk) namazı ile gece (teheccüd) namazı gibi nâfile namazlar için ezân ve kâmet var mıdır, yoksa yok mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Nâfile namazlar için ezân ve kâmet yoktur.Aksine abdest aldığın zaman, duhâ namazını veya öğle namazından sonra ve gecenin sonunda veyahut da yasak vakitlerin dışında herhangi bir vakitte kolayına gelecek kadar nâfile namaz kılabilirsin.Bu namazlar, ezânsız ve kâmetsiz kılınır. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kalkıp namaz kılmaya başladığı zaman O'nun namaz için ezân okuduğuna veya kâmet getirdiğine dâir bir şey nakledilmemiştir. Ezân ve kâmet, ancak farz namazlarda olur.İlim ehlinin belirlediği gibi, Terâvih, Vitir ve nâfile namazlarda ezân ve kâmet yoktur. Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünneti ile Râşid halifelerin sünneti bu doğrultudadır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir."

Kaynak: Abdullah b. Humeyd'in kitabından alınmıştır. Bkz: S. 114