Cuma 3 Şevval 1445 - 12 Nisan 2024
Türkçe

Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle yapılan tatlıdan satın almanın hükmü

Soru

Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle kutlamadan bir gün önce veya bir gün sonra veyahut da aynı gün dağıtılan tatlıdan yemek haram mıdır?
Özellikle bu günlerde ortaya çıkan bu tatlıdan satın almanın hükmü nedir?
Lütfen bizi aydınlatır mısınız?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, dînde sonradan çıkarılan bir bid'attır. Ne Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den, ne onun ashâbından, ne tâbiînden, ne de imamlardan birisinden böyle bir şey gelmiştir. Diğer bid'at ve sapıklıkları ihdas ettikleri (çıkardıkları) gibi, bu bid'atı da "Ubeydîler" ihdas etmişlerdir (çıkarmışlardır).

Bu kutlamanın bid'at oluşu hakkındaki açıklama, (10070) ve (70317) nolu soruların cevaplarında geçmişti.

İkincisi:

Bir münkere yardım etmeyi veya o münkeri yaymayı, onun devam etmesini ve kalıcı olmasını sağlamayı teşvik içermediği sürece, zarar vermeyen tatlıdan yeme veya onu satın alma konusunda aslolan, onun câiz olmasıdır.

Görünen o ki, Mevlid-i Nebevî'yi kutlama zamanında yapılan tatlıdan satın almakta bu bid'ata yardım etmeyi ve onu yaymayı içermektedir. Hatta bu olay, bir tür bayram ihyâ etmektir. Çünkü bayram, insanların âdet hâline getirdiği bir olaydır. Eğer insanlar, diğer günlerdeki âdetlerinin aksine bu muayyen tatlıyı bu günde yemeyi âdet hâline getirmişlerse veya bu tatlıyı bayram münâsebetiyle yapmışlarsa, bu günde bu tatlıyı satmak, satın almak, yemek veya onu hediye olarak vermek, bayramı kutlamak ve onu ihyâ etmek türündendir. Bunun içindir ki bu günde bu âdetin terkedilmesi gerekir.

Nitekim 'Sevgililer Günü' ile ilgili olarak üzerinde kalp resmi yapılan ve bu bid'at bayramı kutlamayı içeren kırmızı renkteki pasta veya tatlıyı satın olma konusunda İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'nin fetvâlarında şöyle belirtilmiştir:

"Kur'an ve sünnetten gelen deliller -ki ümmetin ilk müslümanları bunun üzerinde ittifak etmişlerdir-, İslâm'da sadece iki bayramın; Ramazan ve Kurban bayramları olduğuna delâlet etmiştir. Bu ikisi dışındaki bayramların, ister bir şahıs veya bir cemaat veya bir olay veyahut da herhangi bir anlamla bağlantılı olsun, bu bayramlar, dînde sonradan çıkarılan bid'at bayramlardır. İslâm'a mensup kimselerin bu bayramları kutlamaları, onları kabul etmeleri, bu bayramlar münâsebetiyle sevinç ve mutluluk duymaları ve bu bayramların ihyâ edilmesi için bir şekilde yardım etmeleri câiz değildir. Çünkü bu olay, Allah Teâlâ'nın haram sınırlarını aşmak ve onları çiğnemektir. Her kim de Allah Teâlâ'nın haram sınırlarını çiğnerse, kendisine zulmetmiş olur.

Aynı şekilde yemek, içmek, satmak, satın almak, imal etmek, hediye etmek, yazışmak veya duyurmakla bu veya başka haram bayramların kutlanmasına yardım etmek, müslümanın üzerine haramdır. Çünkü bütün bunlar; günah, düşmanlık, Allah Teâlâ ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e isyanda yardımlaşmaktır.

Oysa Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. [ سورة المائدة من الآية: ٢]

"(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın. (Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın.Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir." (Mâide Sûresi: 2)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi