Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Terâvih namazının bir bölümünde bir rekat fazla kılan imam

Soru

Bir imam, Terâvih namazında ikinci rekattan sonra kalkıp bir rekat daha kıldıktan sonra selâm verdi. Cemaat kendisine üç rekat kıldığını haber verdi.
Bu durumda imam sehiv secdesi mi yapmalı, yoksa namazı dört rekata mı tamamlamalıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- sorduğumuzda bize şöyle cevap verdi:

"Bu imam, sehiv secdesi yapar, daha sonra namazı ikişer ikişer kılar. Nitekim bu durum iki rekatlık farz namazda da meydana gelmiş olsaydı, bu şekilde yapardı."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn