Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Evlilik İçin Meşru Olan Nişan/Söz Kesme Işlemleri

Soru

Söz kesmede sünnet olan davranış nedir? Evlenmek istediği kadınla evlenmek için onu istemeye gittiğinde mehir ve başka şeyler hususunda nasıl davranır? Mehir belirlendiği esnada Fatiha süresi okunur mu? Söz kesme ve gerdeğe girme günlerinde takım elbise giymek gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bir kimse evlenmek istediğinde ve bir kadınla söz kesmeye karar verdiğinde tek başına ve babası gibi akrabalarıyla o kadının velisine gider veya başkasını vekil tayin edebilir. Bu konuda seçenekler çoktur. Ancak adetleri riayet etmek gerekir. Bazı memleketlerde evlenecek kişinin tek başına gitmesi ayıplanabilir. Bu durumlarda adetleri gözetlemek gerekir.

Evlenecek erkeğin kadını görmesi meşrudur. Muğire bin Şube Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre kendisi bir kadınla sözleşti bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ona: “Ona bak zira bu sizin aranızda sevginin devam etmesi için gereklidir” (Tİrmizi 1087, Nesai 3235, İbn Mace 1865)

İkincisi:

Şayet kadın tarafı evliliğe onay verirlerse ikinci aşama mehir miktarı üzerinde uzlaşılır. Daha sonra evlilik masrafları ve zamanı belirlenir. Tüm bunlar da adet ve örflere göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca kişinin imkanına göre değişir. Bazıları söz kesme ve evliliği bir oturumda bitirirken diğerleri nikahı söz kesmeden belirli bir süre geçtikten sonra yapar veya bazıları nikah akdini yapar fakat ilişkiyi geciktirir. Tüm bunlar caizdir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Aişe ile nikah akdini altı yaşında kıymış fakat dokuz yaşında ilişki kurmuş. (Buhari 5158)

Üçüncüsü:

Fatihanın söz kesmede veya nikah akdinde okunması sünnet değildir. Ancak sünnet olan ihtiyaç hutbesi/konuşmasını yapmaktır. Abdullah bin Mesud Radiyallahu anhu şöyle dedi: Nikah ve farklı konularda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bize ihtiyaç hutbesini öğretti.

“Allah Teâlâ’ya hamdeder, O’ndan yardım dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allâh’a sığınırız. Allah kime hidayet verirse, onu saptıracak kimse yoktur. Allah kimi de saptırırsa onu doğru yola iletecek yoktur. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim.”

Bundan sonra takva ile ilgili şu üç âyetin okunması tavsiye edilmiştir.

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.” 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.”

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.” (Ebu Davud 2118, Elbani Sahih demiştir)

Daimi Fetva Kuruluna şöyle soruldu: Söz kesiminde Fatiha okumak bidat mı?

Cevap: Söz kesimi esnasında Fatiha okumak bidattır.

Dördüncüsü:

Söz kesme, nikah akdi veya gerdeğe girmek için erkek veya kadına özel bir elbisenin olması zorunlu değildir. Bu konuda şeriata aykırı olmadığı müddetçe örfe riayet edilir. Bu bağlamda erkeğin takım elbise giymesinde bir sakınca yoktur.

Şayet kadın erkeklerin göreceği bir durumdaysa tesettür elbiselerini giyer. Şayet kadınlar arasında ise istediği süslenmeyi yapar ve istediği elbiseyi giyer. Ancak bu konuda fitneyi sebep olacak veya israf olacak hususlardan kaçınır.

Nişan yüzünü takmak ise erkek veya kadın için meşru değildir. Zira bu konuda kafirlere benzeme mevcuttur. Daha detaylı bilgi için  (21441) nolu sorunun cevabına bakınız. Allah bizi ve sizi sevdiği ve razı olduğuna muvaffak kılsın.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi