Perşembe 9 Şevval 1445 - 18 Nisan 2024
Türkçe

Kadının, Kadınlara Ve Mahremlere Karşı Avret Sınırı

Soru

Bir kızın erkek kardeşine, kız kardeşine ve annesine karşı örtmesi gereken avret sınırı nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kadının avreti; baba, erkek kardeş ve yeğene karşı tüm vücududur. Ancak genel olarak görülen yüz, saç, boyun, kollar ve ayaklar avret sayılmaz. Yüce Allah şöyle dedi: “Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan… başkalarına göstermesinler.” (Nur 31)

Yüce Allah kadının süsünü eşine ve mahremlere göstermesine izin vermiştir. Süsten maksat süslerin takıldığı yerlerdir. Yüz, el, kol…. Bu ayet gereğince ayette geçen kişiler kadının bu yerlerine bakmaları mübahtır. Şüphesiz bu yerler gizli süs yerleri olarak bilinir. Belirgin süs yerleri ise yabancı erkeklere gözükmesinde sakınca yoktur.

Bu konuda İbn Mesud ve Zubeyir’den şöyle rivayet edilmiştir: Küpe, kolye, bilezik ve halhaldır…

Ayette koca ile beraberinde zikredilen kişiler aynı konumda zikredilmiştir. Bu ayet gereğince zikredilen kişilere belirtilen süs yerlerine mübahtır.

El Beğavi Rahimehullah şöyle dedi: “Süslerini göstermesinler” ayette geçen ifade yani mahrem dışında süslerini göstermesinler. Buradaki süsten maksat gizli olanıdır. Gizli süsler şöyledir: Halhal, ayakta kına bulunması, bilekte bilezikler, kolye ve küpeler. Bunları göstermek caiz olmadığı gibi yabancının yani mahrem olmayanın bunları görmesi caiz değildir. Süsten maksat vücutta bulunan süs ve takı kullanılan yerlerdir.

Keşşaf el Kina’da 5/11 şöyle geçer: Erkek; mahremlerinin yüz, boyun, baş, el ve bacaklarına bakabilir. El Kadi bu rivayetle ilgili şöyle dedi: Genel olarak gözüken baş, ve dirseklere kadar ellerdir.

Söz konusu mahremler de yakınlık ve fitne oluşması hususunda farklılık gösterirler. Böylece babasına gösterebildiğini eşinin erkek çocuğuna göstermez. 

İkincisi:

Fıkıh alimleri nezdinde muteber olan şudur. Kadının kadına karşı avreti diz ile göbek arasıdır. Kadın ister anne veya kız kardeş olsun ister yabancı biri olsun. Tedavi ve zorunlu durumlar hariç bir kadın kadına diz ile göbek arasını göstermesi caiz değildir.

Bu ifade gereğince kadının kadınlara göbek ve diz arası hariç her şeyi gösterebilir anlamına gelmez. Bunu ancak fasık ve ahlaksız kadınlar yapar.

Fıkıh alimleri, kadının kadına karşı avreti diz ile göbek arasıdır demeleri kadının sürekli bu şekilde giyinebilmesi anlamına gelmez bunu hiçbir akıllı ve fıtrat sahibi kabul etmez. Bilakis kız kardeşleri ve diğer kadınlar arasında vakar ve haya gereği gibi giyinir hizmet ve iş esnasında açılması gerektiği kadar açılır. Mahremlere karşı olduğu gibi baş, boyun, kollar ve ayaklar gösterilebilir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için (34745) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi