Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

İşçiye verilen ikramiyenin hükmü ve haram işleri bulunduran bir otelde çalışmanın hükmü

Soru

Bir otelde konukların çantalarını taşıma işinde çalışıyorum, buna karşılık maaş+prim ve bahşiş almaktayım. İçki alışverişinde hiçbir işim yoktur. Otel yönetimiyle anlaşmam sadece konukların çantaları taşımaktır.

Fakat bazı konuklar çantalarında içki bulunduruyor, bunu bazen bilirim bazen bilmem, bu durumlarda ne yapmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Helal kazanca düşkünlüğünüzden dolayı sizi tebrik ederiz. Ayrıca yüce Allah’ın sizi helalıyla harama muhtaç bırakmaması, sizi kimseye muhtaç bırakmayacak şekilde fazlıyla zengin kılmasını dileriz.

İş sahibi ile anlaştığınız ve yaptığınız iş (çanta taşıma) karşılığında aldığınız ücret ise mubahtır. Ancak içinde içkinin olduğunu bildiğiniz çantaları taşımanız haramdır. Hatta büyük günahlardandır. Zira Ebu Davud (3674) Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:  “Allah; içkiye, onu içene, dağıtana, satana, satın alana, sıkana, ken­disi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana lanet etsin.”(Elbani sahih demiştir. el İrva 2385)

Bahşiş konusu ise üç durum içerisinde değerlendirilir:

  1. Bahşişin size ait olmasıyla ilgili iş sahibi ile yaptığınız sözleşme gereğince bahşiş sizin hakkınız olur ve bu konuda sakınca yoktur.
  2. Bu tür mesleklerde örf ve adete göre bahşişin çalışanın hakkı olarak bilinmesi, bu uygulama iş sahibinin bilgisi ve rızası çerçevesinde olması halinde de bir sakıncası yoktur.
  3. İş sahibiyle anlaşma olmaması, adet olarak bu tür mesleklerde bahşişin olmaması, bahşiş aldığınız takdirde iş sahibinin tepkisini bilmiyor olmanız veya tepkisi olumsuz olup bu konudan razı olmayacağı bilinirse bu uygulamaya ilim ehli “Çalışan hediyesi” olarak nitelendirir. Bu hediyeler size helal olmayıp haramdır. Zira Ebu Humeyd el Saidi Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, İbni Lütbiyye denilen bir adamı zekât toplamak üzere görevlendirmişti. Bu zât vazifesini yapıp Resûlullah’ın huzuruna gelince:

Şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir, dedi. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı, Allah’a hamd ü senâdan sonra şöyle buyurdu: “Sizlerden birini görevli tayin ediyorum, sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki: Şunlar size ait olanlardır; şunlar da bana hediye edilenler.

Eğer o kişi sözünde doğru ise, babasının veya anasının evinde otursaydı da kendisine hediyesi gelseydi ya!  Sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah’ın huzuruna çıkar. Allah’ın huzuruna böğüren bir deve veya  bir inek yahut da meleyen bir koyun yüklenmiş vaziyette çıkar.” (Buhari 2457- Muslim 1832)

İşinizle ilgili olarak; şüphesiz yabancıların konuk olduğu bir otelde çalışmak haram değildir. Fakat haram işler bulaşırsa bu durumda çalışmanız harama dönüşür. Genellikle bu tür otellerde içki içilir, erkek ve kadınlar bir arada olur, müzik, yüzme havuzları vb.. olur. Bu tür durumlar çalışmayı haram kılar. Ayrıca taşıdığınız çantalarda içki olması sizin işinizin haram olma ihtimalini güçlendirmektedir.

Bunun üzerine:  size vacip olan şey bu işi en kısa zamanda bırakmanız ve helal rızık temin edeceğiniz bir iş aramanızdır. Yüce Allah’ın şu sözüne de içtenlikle inanın: “…Allah'a sığınıp, emirlerine yapışanlara, günahlardan arınıp, azaptan korunanlara Allah mutlaka bir çıkış yolu gösterir. Ve ummadığı, hesaplayamadığı bir yönde onu rızıklandırır. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Gerçek şu ki Allah istediği her işi sonucuna ulaştırır ve Allah her şey için bir ölçü belirleyip ortaya koymuştur.” Talak/2-3

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: Yüce Allah’ın rızası için bıraktığın bir şey karşılığında mutlaka yüce Allah daha hayırlısını nasip edecektir.” ( İmam Ahmed)

46704 ) nolu sorunun cevabında ilim ehlinin fetvasına göre; haram işlenen bir otelde güvenlik personeli çalışmanın haram olduğuna dair fetva verilmiştir. Aynı şekilde haram içeren veya işlenen döşemeli daire ve odalarda çalışmanın haram olduğuna dair fetvalar bulunmaktadır.

Ayrıca (82356) nolu sorunun cevabında çalıştığınız yere benzer yerlerde çalışmanın hükmü belirtilmiştir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi