Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Saliha Zevcenin Özellikleri

Soru

Saliha bir zevcenin sıfatları nelerdir ve kişi saliha bir kadınla neden evlenir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Dünyanın ahirete giden bir aşama olmasından dolayı kişi, amellerine bakılıp karşılığının verilmesi için dünyada imtihana çekilir. Bu sebeple akıllı bir müslüman için gerekli olan, ahiret saadetinde kendisine yardımcı olacak her şeyi yerine getirmesi gerekir. Bu yolda en önemli yardımcı ve en iyi yoldaş salih arkadaştır. Müslüman öncelikle içerisinde yaşadığı toplum ile başlar sonra takvalı arkadaş seçimini yapar. nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle emretmiştir: ''Yalnızca mümin ile arkadaşlık yap.'' Ebu davud 4832, Elbani Sahihil Cami kiabında hasen demiştir.

Sonrasında da kendisinin cennette ebedi saadete ulaşmada en hayırlı dost ve arkadaş olduğunu umduğu eş seçimini yapar.

Eşin saliha olması hayatın her alanında kendisini göstermelidir.

O, kocasinin varlığında da yokluğunda da küçükken de büyükken de kendisini ve ırzını koruyandır. Allah-u Teala diyor ki: ''Saliha kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın korumasını emrettiğini, kocasının olmadığı zaman da koruyandır.'' Nisa 34

Saliha zevce, yüce bir edeb ve güzel bir ahlakla süslenen kadındır. Kendisinden çirkin söz duyulmaz, kalp kötülüğü veya kötü arkadaşlık da görülmez. Tam tersi güzellik, saflık ve temizlik ile donanmıştır, yumuşak bir muamele ve güzel sözle konuşma ile süslenmiştir. Bunların hepsinden de önemlisi nasihatı kabul etmesi ve kalbi ve aklı ile dinlemesidir. Tartışmacı, mücadeleci veya kibirli kadınlardan değildir.

Asmai şöyle demiştir:  Beni Anber'den bir şeyhin haber verdiğine göre şöyle demiştir ''Kadınlar üçtür; Kolay, yumuşak, iffetli ve Müslüman kadın. Bu kadın yaşam için ailesine yardım eder. İkincisi: çocuk taşıyıcısıdır. Üçüncüsü: bir zingir gibidir Allah istediği kişinin boynuna bağlar istediğinden çözer."

Bazıları da şöyle demişlerdir: ‘’En hayırlı kadın, bir şey verildiğinde teşekkür eder, verilmediğinde sabreder, baktığın zaman seni mutlu eder, emrettiğinde de itaat eder.

Saliha kadın, rabbi ile olan ilişkisini korur, daima iman ve takvadan elde ettiği sermayesini artırmak için çabalar. Hiçbir farzı bırakmaz ve nafilelere karşı da isteklidir. Ve Allah rızasını herşeyin önüne geçirir. Bu sebeple Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmaktadır: ‘’Dindar olanını al ki elin bereketlensin.’’ Buhari 4802 Müslim 1466

Saliha bir eş, kendisinde çocukların için sadık bir eğitimci gördüğün kadındır, onlara İslam’ı, ahlakı ve Kuran’ı öğretir. Ve çocukların gönlüne Allah ve Rasulunun sevgisini ve insanlara hayır yapma sevgisini eker. Yalnızca çocukların dünyevi olarak şöhret, mal mülk, diploma sahibi olmalarını istemez. Aksine takvada, ahlak ve ilimde mertebe sahibi olmalarını ister.

bunlar ile birlikte Müslüman kişi, baktığı zaman sükunet bulacağı, hazır bulunmasıyla kalbinin rahatlayacağı; evini ve dünyasını saadetle, mutlulukla dolduracağı bir eş seçmesi bulunmaz bir nimettir.

Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre Rasulullah’a Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'e şöyle denmiştir: ‘Ey Allah'ın Resulu!, kadınların hangisi hayırlıdır?’’ Rasulullah şöyle cevap vermiştir: ‘’Baktığın zaman seni sevindirir, emrettiğinde sana itaat eder, nefsinde veya malında hoşlanmayacağın bir işte sana muhalefet etmeyendir.’’ Ahmed 251/2  Elbani Silsilei Sahiha isimli kitabında hasen demiştir.

Aişe radiyallahu anha'ya şöyle sorulmuştur: ‘’Hangi kadın daha faziletlidir?’’ O da şöyle demiştir: ‘’Ayıp söz bilmeyen, erkeklerin tuzağını anlamayan, kalbinde yalnızca kocası için süslenme ve ailesini koruma isteği olan kadındır.’’

Rağıb El-İsfehani Muhaderatul Udeba 410/1, İbn Kuteybe Uyunul Ahbar 375/1.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi