Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan orucu fitre sadakası verilmeden kabul edilmez mi?

Soru

Ramazan orucu, fitre sadakası verilinceye kadar yer ile gök arasında asılı kaldığı doğrumu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu konuda bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’ten bir hadis rivayet edilmiş ancak bu hadis zayıftır.

Suyuti “ El cami’ el Sağir” kitabındaİbn şahin “ Terğib” kitabında Diya, Cerir bin Abdullah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in : “Ramazan orucu yer ile gök arasında asılı kalır fitre sadakası verilmedikçe Allah’a ulaşmaz” dediği rivayet etmiştir.

Suyuti bu hadisi zayıf görmüştür. El Menavi Feydul kadir kitabında zayıf oluşunun sebenini şöyle açıklamıştır. “ İbn el Cevzi el Vahiyet kitabında zikretmiş olup bu hadis doğru değil çünkü ravilerinden biri Muhammed bin Ubeyd el elbasri var, bu ravi meçhuldür.

Elbani silsile el ahadis el daife kitabında zayıf olduğunu açıklamış olup şöyle demiştir: “ Eğer bu hadisin sahih olduğunuvar sayarsak orucun kabulü fitre sadakasına bağlı olurdu, böylece sadakayı vermeyenin orucu kabul edilmezdi bunu söyleyen hiçbir ilim ehli yok….. hadis sahih değildir.([1])

Bu bağlamda hadis, sahih olmadığına göre hiç kimse orucun kabulü fitre sadakasına bağlıdır diyemez çünkü böyle bir hüküm ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’ten gelen bir bilgiye dayanması gerekir.

İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Rasûlullah (s.a.s) oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır.”([2])

Bu hadis fitreden amaçlanan hikmeti açıklamakta olup oruçta eksikliği giderdiği söylenmektedir, fitre sadakası verilmeden orucun kabul edilmeyeceği söylenmemektedir.

 

[1] - kısaltılarak alıntı yapılmıştır.

[2] - Ebu Davud (1609) Elbani sahih görmüştür.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi