Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

KUR’AN HATMİ (NEDENİYLE) TÖREN YAPILIR MI?

Soru

Bir kız, Kur’an’ı ilk defa yüzüne (okuyarak) hatmetti. Bu münasebetle düzenleyeceği hatim merasimine (kız) arkadaşlarını dâvet etmek istiyor. Dâvetiye kartına ne yazmalıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'a dır.

Bu yaştaki (11 yaşında) bir müslüman kız çocuğunun, dînin garip kaldığı bir ülkede, böylesi bozuk bir toplumun arasından çıkıp, Allah Teâlâ’nın kitabını baştan sona okuyarak bitirmiş olması çok güzel bir şeydir. Bu kızın sorusunda ismini gizlemiş olması da, inşallah samimiyetinin alâmetidir. Bana göre, böylesine (hayırlı) bir işi başkalarının da yapmalarını teşvik gayesi hariç, bunun yapılmaması lazımdır.Konu, bazı yakınlarının ve (birkaç) arkadaşının katıldığı ve senin de onları teşvik etmek için; gösterişten uzak, bu güzel amelinle ilgili tecrübelerini anlattığın, annelerden bir kısmının da, Kur’an-ı Kerim’in yüceliği ve onu okumanın fazileti, müslümanın Kur’an’a karşı tavrının ne olması hususlarıyla sınırlı kalan, basit bir dâvet olması, ayrıca bu kızın, bu münasebetle ve nimete şükür babından arkadaşlarını ziyâfete dâvet etmesi halinde, kutlamaya dönüşmemesine de özen göstermek kaydıyla böyle bir kutlamada herhangi bir sakınca yoktur.

Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılan o dur ki; Kura’n-ı Kerim'i, ezbere veya yüzünden bitirmiş olmak nedeniyle hatim töreni yapmak, insanları toplamak ve bu münasebetle ziyafet vermek konusunda iki tür fitneden korkulur:

Birincisi: Riyâ, kibir ve büyüklenme.

İkincisi: Böyle bir kutlamanın, dinden olduğu ve her hatim edenin böyle bir kutlama merasimi yapmasının meşru olduğu inancı nedeniyle bid'at işlemek.

Birincisinden kurtulmak, Allah Teâlâ'ya ihlâsla bağlı kalarak, nefisle mücadele etmek sûretiyle; ikincisinden ise, âile fertleri ve yakın akrabadan az sayıda katılımla yetinmektir. Hatta bazen, sünnet sanılmaması için terk etmektir. Allah Teâlâ'dan, seni fazl-ı keremiyle donatmasını, söz ve fiilinde sana hafıza ve ihlâs kuvveti vermesini dilerim.

Yine de en iyisi Allah Teâlâ bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid