Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Ezan İle Kamet Arasında Dua Etmek

Soru

Ezan ve kametten önce ve sonra yapılan dualar nelerdir?

Allah’a hamd olsun.

Ezan ve kametten önce dua

Bildiğimiz kadarıyla ezandan önce özel bir dua yoktur. Hatta bu zamana özel bir dua oluşturulursa bidat olur. Ancak tevafuk olarak denk gelirse sakıncası yoktur.

Kametten önce müezzin kamet etmek istediğinde de özel bir dua yoktur. Bu konuda sabit bir delil olmadığına göre bunu yapmak bidat olur.

Ezan ve kamet arasında dua

Ezan ve kamet arasında dua etmek teşvik edilmiş ve mustehaptır.

Enes Radiyallahu anhu’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Ezan ve kamet arasında dua geri çevrilmez, dua ediniz” (Tirmizi 212, Ebu Davud 437, Ahmed 12174, Elbani sahih demiştir. 489)

Ezandan sonra dua

Ezandan hemen sonra özel bir dua mevcuttur.

Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Kim ezanı işittiği zaman: (Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allahım! Muhammed'e-sallallahu aleyhi ve sellem- vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır) diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefaatim vâcip olur.” (Buhari 589)

Kametten sonra dua

Kametten sonra için özel bir dua bilmiyoruz. Sahih bir delil olmaksızın kim bu vakite özel dua oluşturursa bidat işlemiş olur.

Ezan esnasında dua

Ezan okunurken müezzinin dediği tekrarlanır. “Hayye ala el salah, Hayye ala el felah” denildiğinde ise “La havle vele kuvvete illa billah” demek sünnettir.

Ömer b. Hattâb'dan, o da babasından, o da dedesi Ömer b. Hattâb'dan naklen rivayet etti. Demiş ki: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :

“Müezzin “Allahu ekber, Allahu ekber” dediği vakit sizden biriniz “Allahu ekber Allahu ekber” der: Sonra Müezzin “Eşhedu enlâ ilahe illallah” dediği vakit oda “Eşhedu enlâ ilahe İllallah” derse sonra Müezzin “Eşhedu enne Muhammeden Resulullah” dediği vakit oda “Eşhedu enne Muhammeden Resulullah” der; müezzin “Hayyealessalah” dediği vakid oda “lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” der; sonra müezzin “Hayye ale'l felah” dediği vakit oda “la havle velâkuvvete illâ billâh” derse; sonra “Allâhu ekber Allâhu ekber” dediğinde oda “Allahu Ekber, Allahu ekber” derse; sonra müezzin lâ ilahe illallah dediği vakit oda bütün kalbiyle “lâ ilâhe illâllah” derse cennete girer” buyurdular. (Muslim 385)

Kamet esnasında dua:

Bazı alimler kameti ezan gibi kabul ederek müezzinin dediğini tekrar edilmesini mustehap görür. Ancak diğer alimler kametin tekrarlanmasıyla ilgili rivayet edilen hadisin zayıf olması itibarıyla mustehap görmezler. Bu görüşü savunanlardan bazıları da: “Şeyh Muhammed bin İbrahim, el Fetava 2/136, Şeyh el Useymin, el şerhul mumti 2/84)

“Kad kametissalah” denildiğinde “ekamehallah ve edemehallah” denilmesi yanlıştır. Çünkü bu konuda rivayet edilen hadis zayıftır.

Ebu Umame veya bazı sahabelerden rivayet edildiğine göre “Bilal kamet ettiğinde “kad kametissalah” dediğinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “ekamehallah ve edemehallah” dedi. Diğer kametin sözlerinde ise ezan gibi tekrarladı. (Ebu Davud 528, el Hafız bin Hacer “el Telhis el Habir 1/211” zayıftır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi