Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Gayri Müslimlerin bayramlarıyla ilgili hediyelik eşyalarda iş yapmak caiz mi?

Soru

Şamdan ve parfüm şişeleri üreten ve ihracat yapan bir fabrika bulunmaktadır. Bu fabrika benim ihracat sorumlusu olmam için bir teklifte bulundu. Ancak bu fabrika Hristiyanların bayramlarında put ve haç gibi cam hediyeler yaptırmamı istiyor. Nitekim Allah bana Kur’an-ı Kerimi ezberlemek ve bir takım ilim tahsili ile onurlandırmıştır. Bu bağlamda böyle bir işte çalışmam caiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hiçbir Müslümanın gayri Müslimlerin bayramlarına katılması caiz değildir. İster bu katılım bayramda hazır bulunmakla olsun ister onların bayramarını gerçekleştirmeleri için gerekli konaklama veya bayrama özel her hangi bir şey satılması olsun, bu eylemlerin hiç biri caiz değildir.

Muhammed bin İbrahim RahimehullahTicaret bakanına şöyle yazmıştır: Muhammed bin İbrahim’den sayın ticaret bakanın dikkatine: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu, geçen sene bir takım tüccarların Hristiyanların bayramı nedeniyle yılbaşına özel bir takım hediyeler ithal ettikleri görülmüştür. Bu hediyelerden biri de yılbaşı ağacı, bazı vatandaşlar bunları alıp yabancı Hristiyanlara hediye olarak takdim etmektedirler ve böylece bayramlarına katılım sağlamışlardır. Ancak bu, yapılmaması gereken kötü bir iştir. Sizin bunun caiz olmadığını ve tüm ilim ehlinin müşrik ve ehli kitaptan olan kafirlerin bayramlarına katılımını caiz görmediklerini bildiğinizden şüphemiz yoktur. Bunun üzerine dışarıdan ülkemize gelen bu tür hediyelik eşyaların dikkate alınmasını rica ederim.[1]

Şeyh Abdulaziz bin Baz Rahimehullah’ abazı Müslümanları Hristiyanların bayramlarına katılmaları ile ilgili direktifleriniz nedir? diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: Müslüman erkek ve Müslüman kadın Hristiyan, Yahudi veya diğer kafirlerin bayramlarına katılmaları caiz değildir. Bilakis bundan kaçınmaları gerekir. Zira “Her kim bir topluluğa benzerse o da onlardandır”. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bizi onlara benzemekten ve onların ahlaklarıyla ahlaklanmamızdan sakındırmıştır. Şeriata muhalif olan bayramların gerçekleşmesinde kesinlikle hiç bir katkı ve hiçbir yardım yapmamak gerekir. Bir çay veya bir kahve dahi olsa katılım caiz değildir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “ İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”[2] Şüphesiz kafirlerin bayramlarına katılım günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmadandır.[3]

Bu tür bayramların kutlanması ile ilgili Daimi Fetva Kurulunda alimlerin açıklamaları şöyledir: ….Altıncısı: Kafirlerle her hangi bir yardımlaşma türü caiz değildir. Onların bayramlarını ilan etmek ve yaymak veya herhangi bir medya aracılığıyla bu kutlamaya davet etmek, saat ve sayısal levhaları asmak, hatıra amacıyla elbise ve eşya yaptırmak, kart veya okul defterleri bastırmak, ticarette bundan dolayı indirimler ve kampanyalar düzenlemek, spor aktiviteleri gerçekleştirmek veyabu bayrama özel sloganlar yaymak ta bayrama katılım sağlamaktır. Nitekim bu katılımların hiçbiri caiz değildir.

Bunun üzerine – sayın kardeşim- kafirlerin bayramlarıyla ilgili katılım sağlaman caiz değildir. Allah rızası için bu görevi bırak, inşallah Allah sana daha hayırlı bir iş nasip edecektir.

En doğrusunu Allah bilir.


[1] Şeyh Muhammed bin İbrahim Fetvaları 3/105

[2] Maide 2

[3] Mecmu el Fetava şeyh ibn baz 6/46

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi