Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Domuz etinin haram kılınmasının sebebi nedir?

49688

Yayınlama tarihi : 04-11-2009

Gösterimler : 67605

Soru

Ben, Malta'da yaşayan Arap uyruklu bir müslümanım ve iş arkadaşlarım bu konuda bana soru sordukları için domuz etinin haram kılınmasının sebebini öğrenmek istiyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslümanda aslolan; istero konuda hikmeti belli olsun veya olmasın, emrettiği şeyde Allah Teâlâ'ya itaat etmek, yasakladığı şeyi de derhal terkedip bırakmaktır.

Hikmeti belli olmasa bile müslümanın, İslâm şeriatının hükmünü reddetmesi veya o hükmü yerine getirmekte tereddüt etmesi câiz değildir.

Aksine ister Allah Teâlâ'nın o konudaki hikmetini anlamış olsun veya olmasın, delil sâbit olduktan sonra, helal ve haram konusundaki şer'î hükmü derhal kabul etmesi gerekir.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً. [ سورة الأحزاب الآية: 36 ]

"Allah ve Rasûlü, herhangi bir meselede (aralarında) hüküm verdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın mü'minin, o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur (Allah ve Rasûlü'nün hükmüne aykırı hareket etmemeleri gerekir.) Kim, Allah’a ve elçisine karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş (doğru yoldan uzaklaşmış) olur." (Ahzâb Sûresi: 36).

Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. [ سورة النور الآية: 51 ]

"Aralarında hüküm verilmek üzere Allah(ın kitabın)’a ve Rasûlü'ne dâvet edilen müminlerin durumu; (onların hükmünü kabul etmeleri ve) şöyle söylemeleridir: (Bize söyleneni) işittik ve (ona çağırana) itaat ettik. İşte kurtuluşa erenler (Naîm cennetlerinde istediklerini elde edenler), onların tâ kendileridir." (Nur Sûresi: 51).

Domuz eti, İslâm'da Kur'an'ın nassıyla haram kılınmıştır. O nas da, Allah Teâlâ'nın şu emridir:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. [ سورة البقرة الآية: 173 ]

"O (Allah), size (İslâmî esaslara uygun olarak boğazlanmamış) hayvan leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına (Allah'tan başkasının adı anılarak) kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim, (bunlardan yemeye) mecbur kalırsa, (zaruretten fazlasını yiyerek) haddi aşmamak ve (Allah'ın kendisine mübah kıldığı) zaruret miktarını geçmemek kaydıyla bunlardan yemesinde kendisine bir günah yoktur. Zirâ Allah (kullarını) çok bağışlayıcıdır, (onlara) çok merhametlidir." (Bakara Sûresi:173).

Müslümanın, -hayatının sözkonusu olduğu zaruret hali dışında- hangi hallerde olursa olsun, domuz etini yemesi, kendisine helâl değildir.

Örneğin; bir kimse, aşırı derecede aç kalmış ve helak olmaktan (ölmekten) endişe ederse ve domuz etinden başka bir yiyecek de yoksa, -"Zaruretler, mahzurlu (haram kılınan) şeyleri mübah kılar" fıkıh kâidesine uygun olarak- domuz etinden yiyebilir.

Allah Teâlâ'nın: "Zirâ o (domuz eti), pisliktir" sözü dışında, şer'î naslarda (âyet ve hadislerde), domuz etinin haram oluşunun sebebi belirtilmemiştir.

Âyette geçen "Rics" kelimesi, İslâm dîni ve selim fıtrat sahibi kimseler tarafından çirkin görülen şey için kullanılır.Domuz etinin haram oluşu hakkındaki bu sebep, tek başına yeterlidir.

Haram kılınan yiyecekler, içecekler ve buna benzer şeyler hakkında belirtilen genel (umumî) sebep de domuz etinin haram oluşundaki hikmeti göstermektedir.Bu genel sebep de Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ... [ سورة الأعراف من الآية: 157]

"... O (Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-), onlara güzel ve hoş olan şeyleri helâl, pislik olan şeyleri de haram kılar..." (A'râf Sûresi: 157).

Bu âyet, genel anlamda domuz etinin haram oluşunun sebebini de kapsamakta ve İslâm şeriatının nazarında pislik olan şeyler (habâis) kabilinden olduğuna işâret etmektedir.

Bu meyanda pislik olan şeylerden (habâisten), insanın hayatına, sağlığına, malına ve ahlâkına zarar veren şeyler kastedilmektedir. İnsan hayatının bu önemli yönlerinden birisinin (hayatı, sağlığı, malı veya ahlâkının) akibeti vahim (tehlikede) olduğu sürece, "habâis" lafzına girer.

Nitekim ilmî ve tıbbî araştırmalar, hayvanlar arasında domuzun, insan vücuduna zarar veren mikropları barındıran bir depo niteliğinde olduğunu tesbit etmiştir. Bu zararların ve hastalıkların detayları çok uzundur. Bu zararlar ve hastalıklar kısaca şöyle özetlenebilir:

Parazitsel (asalaksal) hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, viral (virüsün yol açtığı) hastalıklar, mikrobik hastalıklar ve buna benzer daha nice hastalıklar.

Bu ve diğer zararlar, hikmet sahibi Allah Teâlâ'nın, domuz etini yemeyi, ancak yüce bir hikmet için haram kıldığına, o hikmetin de insan hayatını korumak olduğuna açık delildir ki insan hayatını korumak, temiz İslâm şeriatında korunması gereken beş şeyden birisidir.

Bu konuda (751) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Yine, teabbudî hükümler ile anlamı makul olan hükümler konusunda önemli açıklamaları, (26792) nolu sorunun cevabında bulabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi