Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kaç defa Ramazan orucu tutmuştur?

Soru

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kaç defa Ramazan orucu tutmuştur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İslâm âlimleri, Ramazan ayı orucunun, hicretin ikinci yılının Şaban ayında farz kılındığı ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in dokuz defa Ramazan orucu tuttuğunda oybirliğine varmışlardır. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, hicretin onbirinci yılının Rebiül-Evvel ayında vefât etmiştir.

"el-İnsaf" kitabının yazarı şöyle demiştir:

"Ramazan orucu, âlimlerin oybirliğiyle hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.Buna göre, -yine- âlimlerin oybirliğiyle Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- dokuz defa Ramazan orucu tutmuştur."

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, dokuz yıl Ramazan orucunu tutmuştur.Çünkü Ramazan orucu, hicretin ikinci yılının Şaban ayında farz kılınmıştır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ise hicretin onbirinci yılının Rebiül-Evvel ayında vefât etmiştir."

Yine bu konuda Şeyhuslislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin-"Mecmû'ul-Fetâvâ"; c: 2, s: 2 adlı eserine bakabilirsiniz.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi