Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

İtikaf’ın hükmü ve meşruiyetinin dellilleri

Soru

İtikaf’ın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: İtifaf, Kur’ân, Hadis ve İcma ile meşrudur:

Kur’an: “ Hani Evi (Ka'be'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. 'İbrahim'in makamını namaz yeri edinin', İbrahim ve İsmail'e de, 'Evimi, tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rüku ve secde edenler için temizleyin' diye ahid verdik.” Bakara/125

“ Mescidlerde itikafta olduğunuz zamanlarda onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın. “ Bakara/187

Hadis: bu konuda çok hadis bulunmaktadır bunlardan birisi Aişe radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikaf ederdi, daha sonra hanımlarıda ondan sonra itikaf ettiler” Buhari (2026) Müslim (1172).

İcma ise: çok sayıda alim itikafın meşruiyeti hakkında bilgiler aktardılar. Nevevi, İbn Kudama, Şeyhul islam İbn Teymiye ve başkaları.

El Mecmu (6/404) , Muğni (4/456), Şerhul umde (2/711)

Şeyh İbn Baz Mecmu el fetava (15/437) de şöyle buyurmuştur: “ Şüphesiz Mescitte itikaf etmek Allah’a yaklaştıran bir ibadet türüdür, ancak Ramazan ayında olması başka vakitten daha faziletlidir… itikaf hem Ramazan’da hemde diğer günlerde meşrudur…” (kısaltılarak alıntı yapılmıştır.)

İkincisi: İtikafın Hükmü

İtikaf’ta asıl olan sünnet olmasıdır vacip değildir. Ancak nezir (adak) yaparsa o zaman vacip olur. Bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “ Her kim Allah’a itaat etmekte nezir ederse nezrini yerine getirsin, her kim masiyette nezir ederse Allah’a isyan etmesin” Buhari (6696)

Ömer radiyallahu anhu: Ey Allah’ın resulü! Ben cahiliye döneminde mescid-i haramda itikaf etmek için nezir ettim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem : “ Nezrini yerine getir” dedi. (6697)

İbn munzir El icma kitabı s. 53 şöyle dedi: “İtikaf sünnet olduğuna icma ettiler, ancak insan kendi isteğiyle nezir ederse o zaman vacip olur”.

Dr. Halid el muşeykih’in Fikhul İtikaf kibabının s. 31 ‘e bakınız.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi