Perşembe 15 Zilkade 1445 - 23 Mayıs 2024
Türkçe

Kurbanda en faziletli olan şey; deve kesmektir, sonra sığır, sonra koyun, sonra hisse ortaklığıdır.

Soru

Kurban kesiminde en faziletli yöntem nedir? Bir koyun kesmek mi yoksa bir sığırda ortak olmak mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kurbanların en faziletlisi deve kesmektir, sonra sığırdır, sonra koyundur, sonra bir sığırda hisse ortaklığıdır. Ebu Hanife ve Şafii bu görüştedirler. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Cuma günü faziletinde şöyle buyurmuştur: “Her kim birinci zaman diliminde giderse bir deve adamış gibidir, Her kim ikinci zaman diliminde giderse bir inek/sığır adamış gibidir, her kim üçüncü zaman diliminde giderse bir koyun adamış gibidir, her kim dördüncü zaman diliminde giderse bir tavuk adamış gibidir, her kim beşinci zaman diliminde giderse bir yumurta adamış gibidir”. (Buhari 881, Muslim 850)

Allah’a yaklaşılan bir sadaka olması itibarıyla deve en faziletli kurban olarak görüşmüştür.

Bir koyun kesmek, hisse ortaklığından daha faziletlidir. Çünkü kan akıtmak, kurbanın amaçlarındandır. Tek başına kurban kesen bizzat kendisi kan akıtmakla Allah’a yaklaşır. Koyun keçiden daha faziletidir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem koyun kesmiştir ayrıca et bakımından daha hoştur. (el Muğni 13/366)

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu: Koyun mu, inek mi?

Cevap: En faziletlisi devedir, sonra sığır, sonra koyun, sonra deve veya sığırda ortaklıktır. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Cuma günü fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: “ Her kim…)

Şüphesiz kurban kesmek Allah’a yakınlaşmak için yapılan en önemli ibadetlerden biridir. Deve; fiyat, et ve yarar açısından diğer seçeneklerden daha verimlidir. Bu nedenle Ebu Hanife, Şafii, Malik ve İmam Ahmed; devenin ne faziletli kurban olduğu hususunda görüş birliğindedirler.

Diğer taraftan şöyle diyen olabilir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem iki koyun kurban vermiştir. Rasulullah her zaman en faziletli olanı yapar.

Cevap: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bazen fazileti daha düşük olanı yapabilir. Çünkü ümmet onu örnek alır ve yaptığını taklit eder. ümmetin imkanlarını zorlamamak için en kolayını yapmıştır. Allah’ın Rasulü ümmetine zorluk oluşmasını istemez. Yukarıda bahsettiğimiz hadiste fazilet sıralamasını açıkça belirttik.

(Daimi Fetva Kurulu 11/398)

Şeyh İbn Useymin, Kurban hükümleri hususunda şöyle dedi:

“En faziletlisi deve, sonra sığır (eğer tümünü kurban ederse) sonra koyundur sonra keçi, sonra deve hissedarlığı, sonra sığır hissedarlığıdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi