Çarşamba 21 Zilkade 1445 - 29 Mayıs 2024
Türkçe

İhramlı Kişinin Hasta Bezi Kullanması

Soru

Hasta olan kimse ihrama girdiğinde hasta bezi kullanmasının hükmü nedir? İhramın yasaklarından sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bezler, avreti örten bir külot hükmündedir. Alimlerin cumhuruna göre külot vücuda göre dikilmesi açısından ihramda yasak olan giyimlerdendir.

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah ihramda yasaklı elbiseler hususunda şöyle dedi: “Külotlar pantolon/şalvardan daha sakıncalıdır. (Mecmu el Fetava 21/206)

Bunun üzerine her kim iç giyim veya hasta bezi giymek zorunda kalırsa sakıncası yoktur. Ancak fidye vermesi gerekir. Böylece fidye olarak bir kurban kesmek veya altı yoksulu doyurmak veya üç gün oruç tutmak gerekir.

Ka’b bin Acura Radiyallahu anhu, ihramda yaşadığı rahatsızlıktan dolayı saçını kestirmek zorunda kaldığı esnada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Saçını kes ve üç gün oruç tut veya altı yoksulu yedir veya bir kurban kes” (Buhari 1917)

Şeyh Muhammed bin Salih el Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu:

Şayet ihramda olan bir kimse külot giymediğinde bir zarar görürse ne yapar?

Cevap: Zarar göreceğinden endişe ederse külot giymesinde sakınca yoktur. Fakat bu durumda altı yoksulu yedirir (likaat el bab el Meftuh 16/177)

Bunun üzerine ihram esnasında bir hastalık nedeniyle hasta bezi gibi şeyler giymek zorunda kalırsa bunu giyer ve eza fidyesi verir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi