Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Mekke halkının umredeki mikat yeri

Soru

Mekke halkı umre için nereden ihrama girmelidir?
Yine, Mekke halkının yaylası "el-Hedâ" denilen yer olursa, -ki burası mikat yerinden öncedir- Mekke halkı umre için nereden ihrama girmelidirler?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Mekke halkı, umre için, Ten'im gibi harem sınırları dışında bir yerden ihrama girerler. Eğer yaz mevsiminde "el-Hedâ" denilen yerde oturuyorlarsa, umre için bulundukları yerden ihrama girerler. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- mikat yerlerini böyle tayin etmiştir.

Buhârî ve Müslim'in sahihleri ile diğer hadis kitaplarında Abdullah b. Abbas'ın -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste o şöyle demiştir:

وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Hiç şüphe yok ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Medine halkı için Zul-Huleyfe'yi, Şam halkı için el-Cuhfe'yi, Necd halkı için Karnu'l-Menâzil'i, Yemen halkı için ise Yelemlem'i mikat yeri tayin etti ve (şöyle buyurdu):

-Mikatlar, hac ve umre yapmak isteyen (adı geçen) beldelerin halkları ile o beldelerin halklarından olmayıp o mikatlar üzerinden gelenler içindir. Bu mikatların sınırları içerisinde ikâmet eden ise, âilesinin bulunduğu yerden ihrama girer.Hatta Mekke halkı, Mekke'den telbiye getirerek ihrama girerler." (Buhârî; hadis no: 1524. Müslim; hadis no: 1181).

Buhârî ve Müslim'in sahihlerinde sâbit olduğuna göre Âişe -Allah ondan râzı olsun- Mekke'de iken umre yapmak istediğinde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ona Hill (harem sınırları dışına) çıkmasını emretmiştir.

Başarı Allah Teâlâ'dandır.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 129