Çarşamba 19 Rebiül-Evvel 1445 - 4 Ekim 2023
Türkçe

Hacda saçını kısaltmayı unutan ve (hacdan döndükten sonra) nikahı kıyılan kimse

Soru

Ben, iki yıl önce annemle birlikte hac yaptım. Fakat (hac menâsikini bitirdikten sonra) saçlarımızı kısaltmayı unuttuk.Bunu da ancak televizyonu seyrederken hac ile ilgili fetvâları işitince hatırladık.
Buna göre şimdi ne yapılması gerekir?
Saçlarımızı şimdi mi kısaltalım?
Bu yıl kıyılan nikahım, bundan dolayı bâtıl (geçersiz) olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Saçını şimdi kısaltman gerekir. Bundan başka bir şey yapman gerekmez.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi, hac yapan ve haccın bütün amellerini yaptığı halde, bilemediği veya unuttuğu için şimdiye kadar saçını kısaltmayıp bu halde memleketine dönen ve ne yapması gerektiğini soran kadına şöyle cevap vermiştir:

"Durum, soruyu soranın zikrettiği gibi, bu kadın, unuttuğu veya bilemediği için saçını kısaltmanın dışında haccın bütün amellerini yapmışsa, haccını tamamlama niyetiyle memleketinde saçını kısaltması gerekir. Bilgisizliği veya unutkanlığı sebebiyle saçını kısaltmayı geciktirdiğinden dolayı kendisine bir şey gerekmez.

Allah Teâlâ'dan herkese muvaffakiyet ve amellerinin kabul olunmasını dileriz." (Fetâvâ İslâmiyye, c: 2, s: 264)

Nikah akdine gelince, nikahınız geçerlidir. Çünkü hacı, haccın bütün menâsikini yapar da tıraşı terk ederse (sadece tıraş kalırsa), nikah kıydırmak da olmak üzere ihramın bütün yasakları kendisine helal olur. Ancak eşiyle cinsel ilişkiye girmesi bunun dışındadır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi