Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

İmtihanlar sebebiyle haccı erteleyebilir mi?

Soru

Bilindiği üzere bazı üniversitelerde finalller (yıl sonu imtihanları) hacdan hemen sonra başlamaktadır. Bu imtihanlar sebebiyle haccı gelecek yıla ertelemek câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"İlim ehlinin görüşlerinden en tercihli olanına göre hac, hemen edâ edilmesi gereken bir farzdır ve insanın özürsüz olarak onu geciktirmesi câiz değildir. Çünkü insan, başına ne geleceğini bilemez. Haccı bu yıl ertelerse, belki ölebilir. Böylelikle hac farîzası kendisinin zimmetinde bir borç olarak kalır. Ancak üniversite imtihanları onun haccına etki edecekse, haccını gelecek yıla erteleyebilir.Fakat ben, eğer hacca erken gidecekse, kendisine (hacda çalışmak için) derslerini yanına almasını ve bu şerkilde hac yapmasını tavsiye ederim.Hac yolculuğunu erteleme imkânı elde eder ve daha sonra teşrik günlerinin ikinci günü cemrelere taşları atıp acele edebilirse, bu şekilde hac, Allah'ın izniyle kendisine zarar vermeyecek şekilde onun sayılı birkaç gününü almış olur.

Gayretli insanın hac yapması mümkündür ve hiçbir şey kendisini etkilemez.Ayrıca insan, Allah Teâlâ'ya itimat ederek tevekkül eder ve Allah -azze ve celle-'ye güvenerek haccını edâ ederse, Allah'ın izniyle bu işi kendisine kolay kılınacaktır."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi