Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Müslüman kadının hicabının rengi, siyah olması şart mıdır?

Soru

Hicabın şartlarına bağlı kalmak kaydıyla, müslüman kadının (evinin dışında) renkli elbiseler giymesi haram mıdır?
Eğer renkli elbiseler giymesi haram ise, bu konuda (delil olarak) herhangi bir hadis veya âyet var mıdır?
"Elbisenin, zînet olmaması gerekir"den kastedilen nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

(6991) nolu sorunun cevabında müslüman kadının hicabının şartları açıklanmıştı.

Bu zikredilen şartlarda, müslüman kadının hicabının renginin siyah olması gerekir, diye bir şart yoktur. Bu sebeple müslüman kadın, dilediği renkte elbisegiyebilir (hicabı dilediği renkte olabilir). Ancak giydiği elbisenin rengi, erkeklere âit olan elbiselerin renginde olmaması ve zînet olan yani erkeklerin bakışlarını üzerine çeken (cezbeden) nakışlı ve süslü elbise giymemesi gerekir.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

 ... وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ... [ سورة النور من الآية: 31]

"... zînetlerini (yabancı erkeklere) göstermesinler..." (Nur Sûresi: 31)

Hiç şüphe yok ki bunun geneli, süslü olduğu takdirde görünen -dış- elbiseleri kapsar.

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

لاَ تَـمْنَعُوا إِمَاءَ اللهَ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ  [ رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Allah'ın kadın kullarını, Allah'ın mescitlerine (gidip ibâdet etmekten) alıkoymayın! Fakat kadınlar, (Allah'ın mescitlerine giderken) güzel koku sürünmemiş halde (dışarı) çıksınlar."(Ebu Dâvûd, hadis no: 565, Elbânî, "İrvâu'l-Ğalîl"; s: 515'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

"Avnu'l-Ma'bûd" adlı kitabın yazarı (yukarıdaki hadisi açıklarken) şöyle demiştir:

وَهُنَّ تَفِلاتٌ : Yani "onlar (kadınlar) güzel koku sürünmemiş halde..."

Kadınlar,güzel kokularıyla erkeklerin şehvetlerini harekete geçirmesinler diye bununla emrolunmuş ve güzel koku sürünmekten yasaklanmışlardır.Güzel elbise, dışarıdan gözüken takı ve aşırı lüks olan zînet eşyası gibi, erkeklerin şehvetlerini harekete geçiren şeyler de güzel koku hükmünde sayılır."

Bundan dolayı müslüman kadınının, yabancı erkeklerin önlerine çıktığı zaman onların bakışlarını çeken nakışlı ve süslü elbiseler giymekten uzak durması gerekir.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'nin fetvâlarında (c: 17, s: 100) bu konuda şu hüküm gelmiştir:

"Bir kadının, erkeklerin bakışlarını çeken (cezbeden) nakışlı ve süslü elbise giymesi câiz olmaz. Çünkü bu davranış, erkekleri baştan çıkarıp aldatan ve onları dînlerinden saptıran hareketlerdendir.Kadının bu hareketi, belki de kendisinin tecavüze uğramasına (namusunun çiğnenmesine) sebep olabilir.

Yine, İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'nin fetvâlarında (c: 17, s: 108) bu konuda şu hüküm gelmiştir:

"Müslüman kadının elbisesinin (cilbabının) rengi,siyah olması gerekmez.Eğer kadının bütün bedenini örtüyorsa, giydiği elbisede erkeklere benzeme yoksa, kadının vücut hatlarını belli edecek kadar dar değilse, elbise, içerisini gösterecek şekilde şeffat ve fitneyi galeyana getirecek şekilde değil ise, bu takdirde dilediği renkte elbise giyebilir."

Yine, İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'nin fetvâlarında (c: 17, s: 109) bu konuda şu hüküm gelmiştir:

"Kadınların dış elbiselerinin (cilbablarının) siyah olması gerekli değildir. Kadınlar, kendilerine âit olan renkte olması, yabancı erkeklerin bakışlarını çekmemesi ve fitneyi galeyana getirmemesi kaydıyla diledikleri renklerde elbiseler (cilbablar) giyebilirler. Günümüzde kadınların siyah renkli cilbabı tercih etmeleri, o rengin gerekli olmasından dolayı değildir. Bu rengi tercih etmeleri, ancak zînetten uzak olmasından dolayıdır.Sahâbe kadınlarının siyah renkte cilbab giydiklerini gösteren rivâyet de gelmiştir.

Nitekim Ümmü Seleme'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

لَـمَّـا نَزَلَتْ: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ.[ رواه أبو داود وصححه أبو داود في صحيح أبي داود ]

"... zînetlerini (yabancı erkeklere) göstermesinler..." (Nur Sûresi: 31) âyeti nâzil olunca, Ensar kadınları, başlarının üzerinde kargalara benzeyen (siyah) elbiseler (başörtüler) oldukları halde dışarı çıkmışlardı." (Ebu Davûd, hadis no:4101.Elbanî, 'Sahih-i Ebî Davûd'da hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'nin fetvâlarında (c: 17, s: 110) şöyle denmiştir:

"Bu hadis, sahâbe kadınlarının başlarının üzerine aldıkları elbesilerin siyah renkte olduğuna işâret etmektedir."

Allah Teâlâ, en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi