Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?

Soru

İster çok olsun, isterse az olsun, oruçludan kan alınmasının hükmü nedir?
Bununla oruç bozulur mu, bozulmaz mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"İnsandan şırınga yoluyla alınan kan az miktarda ise, o günün orucunu kaza etmesi gerekmez.Yok eğer kan çok ise,ihtilaflı görüşten çıkmak ve ihtiyatlı davranıp sorumluluktan kurtulmak için o günün orucunu kaza eder.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

Kaynak: (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 263)