Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Kadın, evinde itikâfa girmesi geçerli değil

Soru

Kadın, evinde itikafa girebilir mi? Yemek pişirme ihtiyacı olursa nasıl davranır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İtikaf, sadece mescidte geçerlidir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “Mescidlerde itikafa çekildiğinizde kadınlarınıza yaklaşmayın.” (Bakara /187) bu konuda erkek ve kadın eşittir.

İbn Kudame (el Muğni 4/464) şöyle dedi: Kadın mescidte itifkafa girebilirdiği gibi mescidte cemaatla namaz kılınması şartı aranmaz. Çünkü cemaat namazı kadınlara vacip değildir. İmam Şafii bu görüştedir.

Sonuç olarak kadın, evinde itikafa giremez çünkü ayet bu konuda açıktır.

Ayrıca Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in eşleri mescidte itikafa girmeleri için izin isterlerdi, bunun üzerine Allah Rasulü izin verirdi.

Nevevi Rahimehullah (el Mecmu 6/480) şöyle dedi: Mescid dışında kadın veya erkeğin itikafa girmesi geçerli değildir. İbn Useymin bu görüştedir. (el Şerhulmumti 6/513)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi