Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan Orucunun Başlangıcına Özel Yapılacak Bir Dua Yoktur ?

Soru

Orucun başlangıcı sırasında kendisiyle dua edeceğimiz dua hangi duadır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Tirmizi 3451’de şöyle rivayet etmiştir: “Talha b. Ubeydullah (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: “Allah’ım bu ayı bizim üzerimize bereket, iman, selamet ve İslam üzere doğdur. (Ey hilal) Benim de Rabbim senin de Rabbin Allah’tır.” (Hadisi Elbani, Sahîhu’t-Tirmizî, 2745’te sahih saymıştır)

Hadisteki “yumn” kelimesi bereket anlamına gelir.

Bu dua, Ramazan hilaline özel değildir. Bilakis bunu bir Müslüman tüm ayların başında hilali gördüğünde okuyabilir.

Her günkü (okunacak) duaya gelince. Müslümanın her gün oruca başladığı esnada kendisiyle dua edebileceği bir dua yoktur. Ancak sadece Müslüman yarın oruçlu olacağına dair kalbiyle niyet etmelidir. Geceden ve fecir doğmadan önce niyet etmiş olması şart koşulmuştur. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Fecirden önce oruç tutmaya kesin karar vermeyen kişinin orucu geçerli değildir.” Nesaî’deki 2334’teki lafzıyla şöyledir: “Fecirden önce oruçla gece sabahına ermemiş kişinin orucu geçerli değildir.” (Hadisi Elbani, Sahîhu’t-Tirmizî 573’te sahih saymıştır)

Bununla kastedilen şey; geceden oruca niyet etmeyen, onu tutmaya kesin karar vermeyen kimsenin orucu geçerli değildir demektir.

Niyet; kalbî bir ameldir. Dolayısıyla bir Müslüman ertesi gün oruçlu olacağına kalbiyle kesin bir şekilde niyet etmelidir. Niyeti dil ile ‘Oruca niyet ettim’ ya da buna benzer şekilde bazı insanların uydurduğu lafızlarla söylemesinin ise; bir meşruiyeti yoktur.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi