Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

BORCU OLAN KİMSENİN HACCETMESİ

Soru

Ben, yıllık taksitler halinde ödemek şartıyla S. Arabistan Emlak Bankası'ndan 251.900 Riyal fâizsiz konut kredisi aldım. Emlak Bankası'na bu kadar meblağ borcum varken hac farizasını edâ edebilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hac yapmaya güç yetirmek, haccın farz olmasının şartlarındandır. Haccın vakti geldiğinde hac yapmaya ve senden istenen banka borcunu ödemeye güç yetirirsen, hac yapman gerekir.Şayet banka borcu ile birlikte hac arka arkaya gelir de her ikisine de güç yetiremezsen, senden istenen banka borcunu ödemeyi öne alırsın, haccı da Allah Teâlâ'nın şu emri gereği gücün yetinceye kadar ertelersin:

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً [ سورة آل عمران من الآية: ٩٧]

"Oraya gücü yetip yol bulabilenlerin Beyt'i (Kâbe'yi) haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim de (haccın farz oluşunu) inkâr ederse, (bilsin ki) Allahâlemlerden (onun haccından, amelinden ve diğer yarattıklarından) müstağnîdir." Âl-i İmrâm Sûresi: 97

Başarı Allah'tandır.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fatvâ Dâimî Komitesi, cilt:11, sayfa: 45