Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Başkasının nafakasından hac yapmak

Soru

Ben, oğlumla beraber hac yaptım ve haccın bütün masraflarını oğlum karşıladı. Aslında ben, kendi özel nafakamdan hac yapmak istiyordum. (Oğlumun nafakasından yaptığım bu hac) haccın sıhhatine (kabul olup-olmamasına) bir etkisi olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir insanın başkasının nafakasından hac yapmasında bir sakınca yoktur. Bu başkası, ister oğlu olsun, ister kardeşi olsun, isterse arkadaşı olsun, farketmez...

Bu durumun hacca hiçbir etkisi olmaz. Ayrıca insanın hac için kendi malından harcaması gerekir diye haccın şartlarından bir şart yoktur.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'ne, haccın bütün masrafları, misafiri tarafından karşılanan bir kadının haccı sahih olur mu? Diye sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

"Bu kadının, kendi malından hiçbir şey harcamaması veya çok az bir mal harcaması, haccın geri kalan masraflarının çoğunu da başkasının harcamasıyla hac farîzasını edâ etmesi, onun haccın sıhhatine hiçbir etkisi olmaz.

Buna göre bu kadının haccının şartları, rükünleri ve vâcipleri noksansız yerine getirilmiş ve haccın masraflarını başkası karşılamış olsa bile, bu kadından hac farîzası düşmüştür." ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 11, s: 34)

Yine İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'ne, yöneticinin (devlet başkanının) nafakasından yapılan haccın hükmü sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

"Bu konudaki delillerin genel oluşu gereği, yöneticinin (devlet başkanının) nafakasından insanların hac yapmaları câizdir ve hacları sahihtir." ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 11, s: 36)

Yine İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'nin fetvâlarında şu fetvâ gelmiştir:

"Bir erkek evlat, babasının malından farz haccını edâ ederse, onun haccı sahihtir." (("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 11, s: 37)

Yine İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'ne dînî bir yarışmada "hac farîzasını edâ ettirme ödülü" kazanan bir kimsenin haccı sorulmuş, bunun üzerine komite ona şöyle cevap vermiştir:

"Haccın sahihtir ve senin adına farz haccın yerine geçmiş olur." ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 11, s: 40)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi