Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Kadir gecesi ne zamandır ve nasıl ihya ederiz?

Soru

Kadir gecesinin ihyası nasıl olur; Namaz, Kur’ân okumak, siyer anlatmak, nasihat etmek ve camilerde kutlamak?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:  Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Ramazan ayının son on gününde ki namaz, tilavet ve duada çabası ramazan dışındaki çabasından daha fazlaydı.

Buhari ve Müslim Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet ettiklerine şöyle demiştir: (Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem,  Ramazan’ın son on gününe girdiği zaman geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır ve eteğini toplayıp bütün ciddiyet ve heyecanıyla ibadete yönelirdi) Ahmed ve Muslim rivayetinde ise: (son on günde ibadetle meşgul olduğu kadar başka günlerde meşgul olmazdı)

İkincisi: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem kadir gecesini imanla ve ihlasla sevabını Allah’tan bekleyerek ihya edilmesine teşvik etmiştir.

Ebu Hureyre radiyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: ( her kim Kadir gecesini imanla ve ihlasla sevabını Allah’tan bekleyerek ihya ederse geçmiş tüm günahları affedilir) Buhari, Muslim.

Bu hadis geceyi kıyamla (Teheccüdle) ihya edilmesinin meşruiyetidir.

Üçüncüsü

Kadir gecesinden dua edilecek en faziletli dua: Tirmizi’nin rivayet ettiği hadiste Aişe radiyallahu anha şöyle demiştir: ( Ey Allah’ın resulü! kadir gecesini bildiğim takdirde ne diye dua edeyim? Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “ Allah’ım şüphesiz sen bağışlayansın bağışlamayı da seversin o takdirde beni bağışla) 

Dördüncüsü:

Ramazan ayından belirli bir geceyi kadir gecesi olarak tanımlamak delil gerektirir ancak son on gecenin tekli geceleri diğer gecelerden daha ihtimallidir.  27. Gece ise diğer gecelerden daha ihtimallidir. Zira bu konuya işaret eden bir takım hadisler bulunmaktadır.

Beşincisi:

Bidatlar ne Ramazan ayında nede dışında caiz değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’den şöyle rivayet olunmuştur: Kim bizim budinimizde ondan olmayan bir şeyortaya çıkarırsa, (eklerse) o şeykabul edilmez."Başka bir rivayette: “ kim bir iş yapar da o işte bizim emrimiz yoksa o iş makbul değildir”

Ramazan ayının bazı gecelerinde yapılan bir takım kutlamalara her hangi bir kaynak bilmemekteyiz, metodların en hayırlısı Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in metodudur, amellerin en kötüsü ise dine sonradan eklenen şeylerdir.

Muvaffakiyet Allah’tandır.

Kaynak: Daimi İlmi Araştırma ve Fetva Komitesi 413/10