Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Ölmüş kimse adına kurban kesmek

Soru

Ölmüş kimse adına kurban kesmek câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Müslümanlar, kurbanın, temelde meşrû olduğunda oybirliği etmişlerdir.Ölmüş kimse adına kurban kesilmesi de câizdir.

Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu sözü bu konuda geneldir:

إِذاَ ماَتَ اْلإِنْساَنُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جاَرِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صاَلِحٍ يَدْعوُ لَهُ. [ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة ]

"İnsan öldüğü zaman, amelinin sevabı kesilir.Ancak (hayrın devamlı olması ve faydasının kesilmemesi sebebiyle) şu üç şeyin sevabı kesilmez: Sadaka-i Câriye (müslümanların yararlanması amacıyla bir şeyi Allah rızâsı için vakfetmek gibi), faydalı ilim (insanlara Allah rızâsı için dînî ilimleri öğretmek veya bunun için kitap yazmak gibi), kendisine duâ eden hayırlı evlât (insan vefat ettikten sonra arkasında kendisine rahmet ve mağfiretle duâ eden birisini bıraktığı zaman, o evlâdın duâsı yabancı bir kimsenin duâsından daha çok kabûle şayandır)." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî ve Buhârî, el-Edebu'l-Mufred'de Ebu Hureyre’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmişlerdir.)

Ölmüş kimse adına kurban kesmek, sadaka-i câriyedendir.Çünkü bu davranış; hem kurban kesene, hem kendisi adına kurban kesilen ölmüş kimseye, hem de başkalarına fayda verir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi