Pazar 18 Zilkade 1445 - 26 Mayıs 2024
Türkçe

Kocanın izni olmadan kadının hac yapması

Soru

Evli bir kadın, kocası kendisine hacca söz verdiği halde sözünde durmadı. Kadının âilesi Mekke'ye giderken ona uğrayıp kocasının haberi ve rızâsı olmadan yanlarına onu da aldırlar. Bu kadının haccı sahih (geçerli) midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bu soruya cevap vermeden önce şunu açıklamak istiyorum: Bir kadının, şehrin içinde bile olsa, kocasının rızâsı olmadan dışarı çıkması câiz değildir. Kocasının rızâsı olmadan nasıl yapabilir ki? Bu davranışı haramdır. Böyle yapması ona câiz değildir. Hanımına hac yaptırmaya söz veren kocanın ise, özellikle de nikah akdinde kadın kocasına haccı şart koşmuşsa, bu sözünü yerine getirip onunla hac yapması gerekir.

Zirâ Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Yerine getirilmeye en fazla hakkı olan şart, onunla ferçleri helâl kılmak üzere kabul ettiğiniz şartlardır."(Buhârî; hadis no: 2729. Müslim; hadis no: 1418)

Eğer kocanın bu hac sözü, nikah akdinden (kıyıldıktan) sonra ise, bu takdirde âlimler bunu yerine getirip-getirmeme konusunda ihtilaf etmişlerdir.

Bu konuda doğru olan görüş; -söz veren kimseye zarar verme sözkonusu değilse-, bu sözün yerine getirilmesi gerekir. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sözde durmamaktan şiddetle sakındırmak için, sözde durmamayı (ahde vefâsızlığı), münâfıkların alametlerinden saymıştır.

Bkz: "Hacı ve umrecinin içine düştükleri hatalar rehberi"

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi