Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Korona salgını nedeniyle bayram namazını evde kılmanın hükmü

Soru

Korona virüsü nedeniyle yaşadığımız karantinada bayram namazını evde kılmamız caiz mi? Salgın, namazı evde kılmak için geçerli bir mazeret mi? Kişi, namazı evde ailesiyle birlikte kıldığında hutbe okuması gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Her kim bayram namazını kaçırır veya bir mazeretten dolayı namaza katılamazsa namazı tek başına olsa dahi evde kılması caizdir. Namazı, kılma şekliyle bilindiği gibi iki rekat kılar ve fazladan getirilen tekbirleri getirir. Bu görüş, alimlerin cumhurunun görüşüdür. (el Muğni, İbn Kudame, 2/289)

Yerine getirilmesiyle gerçekleşen bu farz veya farzı kifayet olan namaz, bu günümüzde insanların çoğu yaşadığı durumda olduğu gibi kaza ile ilgili bir durum değil bilakis asıl şekliyle kılınması söz konusu olduğu için bu konu daha da ehemmiyet kazanmaktadır.

İkincisi:                                                                                                       

Şafii mezhebine göre kişinin bayram namazını evde kılması sünnettir. Mezhebe göre hükmün kazayla ilgisi yoktur.

El Muzni, İmam Şaffi Rahimehullah’dan şöyle aktarmaktadır: (Muhtasar el Um 8/125) “Tek kişi, yolcu, köle ve kadınlar bayram namazlarını evde kılabilirler” (elmecmu 5/26)

Bu kategoride olanlar, bayram namazını cemaatla kıldıklarında hutbeyi okumaları sünnettir.

El muğni el Muhtac 1/589: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ve raşit halifelerin sünnetine uymak gereği cemaatle kılınan bayram namazlarından sonra hutbenin okunması sünnettir. Bu konuda yolcu veya diğer durumda olanlar arasında fark yoktur.

Maliki mezhebine göre bayram namazı kendisine farz olmayan veya cemaat namazını kaçıran kimseler tek başına olsa dahi kılmaları mustehaptır.

El Dasuki haşiyesi 1/401: namazın tek kılınması daha tercihlidir.

Aynı şekilde Maliki mezhebinde söz konusu durumda olanlar, bayram namazını cemaatle kılsalar dahi hutbe okunmaz.

Bayram namazın evde kılınmasını meşru gösteren bir kanıt ise Buhari’nin sahihinde muallak olarak rivayet ettiği şu hadistir: “Enes bin Malik Zaviye’de mevlaları olan İbn Ebi Utbe’ye emretti. O da ailesini ve çocuklarını topladı”.

İbn Recep, FethulBari  9/76’de şöyle dedi: “Enes Mısırda namazı kaçırmamıştı, bilakis ondan uzak Mısır’ın dışında ikamet ediyordu. Köy sakinleri hükmündedir. İmam Ahmed buna işaret etmiştir.”

İkincisi: Şeyh Abdurrahman el Berak şöyle fetva vermiştir: Bir memlekette salgın veya çıkma yasağı nedeniyle  bayram namazını kılmak imkansızlaşırsa hükmü, bayram namazını kaçıran hükmüdür. Bu durumda namaz evde bilindiği şekliyle kılınır.

Bu günlerde olduğu gibi bir engelden dolayı kılınamadığı takdirde kaza şeklinde kılınır.

Namazın kaza edilmeyeceği görüşüne cevap olarak şunu söyleyebiliriz. Bayram namazı hiç kılınmadı, yani farz yerine getirilmemiştir. Ancak namazı kaçıran kişinin durumu üzerine kıyas edilmiştir. Kaynak: https://sh-albarrak.com/article/18234

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi