Cuma 6 Muharrem 1446 - 12 Temmuz 2024
Türkçe

Cinsel içerikli görüntülerin silinmesinden sorumlu kimsenin orucu

Soru

Küçük çocukların ahlak dışı içeriklere ulaşmalarını engelleme işinde çalışmaktayım. İşim gereği şiddet ve cinsellik görüntüleri izliyorum, Ramazan ayı dahil bu işte tam mesai çalışmaktayım, bu tür içerikleri izlediğim halde orucum geçerli olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Şüphesiz oruçlu kimse, gözünü ve kulağını haramdan sakındırması gerekir. Zira Ebu Hureyre'den rivayete göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Kim yalan sözü, yalanla amel etmeyi ve cahilliği bırakmayacak olursa yüce Allah'ın da onun yemesini, içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur." (Buhari 6057)

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Nice oruçlu var ki; orucundan nasibi, sadece açlık ve susuzluktur. Nice gece namazına kalkan var ki; kıyamından nasibi sadece uykusuzluktur. (Ahmed 8856)

Ömer bin hattab Radiyallahu anhu şöyle dedi: Oruç, sadece yemekten ve içecekten kesilmek değildir. Bilakis yalandan, batıldan, boş sözlerden ve yemin etmekten sakınmaktır. (İbn Ebi Şeybe 8882)

8884 nolu rivayette Ali Radiyallahu anhu’dan rivayet edilmiştir.

8883 nolu rivayette Meymun ibn Miran şöyle dedi: “Orucun en kolay yönü, yemeği ve içmeyi bırakmaktır”

8888 nolu rivayette İbrahim el Nahai şöyle dedi: “Yalan, orucu bozar” diye söylenirdi.

İbn Hazm bu görüşte olup kasten yapılan günahın orucu bozduğunu savunmaktadır. (el muhalla 4/304)

Sahibini haramlardan sakındırmayan oruç, eksiktir.

İbn Recep el Hanbeli Rahimehullah şöyle dedi: Bazı selefler şöyle dedi: Orucun en kolay tarafı, yeme ve içmeyi bırakmaktır.

Cabir şöyle dedi: Oruç tuttuğun zaman; kulağın, gözün, dilin; haramdan ve yalandan oruç tutsunlar. Komşuya rahatsızlık vermeyi bırak. Oruç tuttuğun günde sende bir sakinlik ve vakar oluşsun!, oruç tuttuğun gün ile tutmadığın gün aynı olmasın!…

İmam Ahmedin Müsnedinde şöyle geçer: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem zamanında iki kadın oruç tutar, susuzluktan ölecek duruma gelirler,  bunu Rasulullaha zikrederler ama O, onlardan yüz çevirir. Tekrar ona geldiklerinde, kusmalarını emreder, kustuklarında bir bardak dolusu kan, irin ve et kusarlar!!

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Bu iki kadın helal olan şeyler hususunda oruç tutmuşlar fakat haram olan şeylerden oruç tutmamışlar; ikisi oturup insanların etlerini yemişlerdir (gıybet yapmışlardır)  “Letaif el Mearif s. 155

Hadis, isnadı zayıftır.

Sonuç olarak orucun gerçeğini istersen mutlaka bu işi Ramazan ayı boyunca bırakmalısın, böylece kalbin, gözün ve kulağın harama düşmekten daha güvende olurlar.

İkincisi:

İzlemeniz sonucunda şehvetten dolayı meni akarsa orucun bozulmasıyla ilgili ilim ehli iki görüş bildirmişlerdir:

Hanefi ve Şafii mezhebine göre haramı izlemek ve düşünme sonucu meninin akması orucu bozmaz. Ancak Şafii’nin diğer görüşüne göre bakışlarıyla meni akması adet hale gelir, ve bunu tekrarlarsa orucu bozulur.

Maliki ve Hanbeli mezhebine göre sürekli bakışlardan dolayı meni akıntısı orucu bozar. Çünkü bundan sakınması mümkündür.

Düşünmekten dolayı meni akıntısı, Malikilerde orucu bozar. Hanbelilerde ise bozmaz. Çünkü bundan sakınmak mümkün değildir.

Sürekli bakmaktan dolayı akan mezi ise orucu bozmaz.

El Mirdevi, el İnsanf 3/302 de şöyle dedi: Tekrarlı bakmaktan dolayı meni ve mezi akarsa orucu bozulmaz. Mezhebin sahih görüşü budur. Zerkeşi: Bu doğrudur, demiştir.

El Furu’da şöyle demiş: Ellemeye kıyas olarak orucun bozulması daha doğrudur.

Üçüncüsü:

Sana nasihatımız böyle bir işi bırakmandır. Her ne kadar anlattığınız gibi küçük çocukların erişimine engel olup şerri azaltsanız da diğer taraftan sizde bıraktığı kötü etkileri daha fazladır. Küçük çocuklar engellenmeyenlere daha fazla ulaşmaları mümkündür. Bu işten amaçlanan maslahat çok büyük değildir. Kendinden bir kötülüğü gidermen başkasına vereceğin faydadan daha evladır ve önceliklidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi