Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Hinduizm Tarikatına Göre Evlenmek İsteyenin Durumu

Soru

Kız kardeşimin evliliği yaklaşırken, evlilik öncesi Hulvud denilen bir kutlama yapılacağına dair verildi. Bu kutlamada gelin bir sandalyeye oturur etrafında çeşitli meyve ve yiyecekler konur. Hazır bulunan erkek ve kadınlar, gelini yedirir Hulvud adındaki tacı onun başına takarlar. Ancak bu uygulama Hinduizmlerin adetlerinden olup Güney Asya’da bulunan Müslümanlar onları taklit etmektedirler.

Annem, babam ve kız kardeşim bu kutlamaya onay verdiler. Sizden ailemin doğru yola ermeleri, günah işlememeleri ve cennete girmeleri için dua etmenizi rica ederim.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Sorudan anlaşıldığına göre şeriata göre iki aykırı durum bulunmaktadır.

Birincisi: Kafir olan Hindulara benzemektir.

Şüphesiz Müslüman olan kimse kâfirlere özel olan elbise, bayram veya kutlama gibi konularda benzemesi caiz değildir.

Kafirlere benzemenin yasaklanmasının hikmetlerinden biride: bir kimse topluluğa dıştan benzediğinde psikolojik olarak içindende onlara empati besler ve içten etkilenir. Hatta benzediği kişileri savunur. Şüphesiz Müslümanın kafirlerden farklı olması gerekir, giyim ve kutlamalarda taklit etmemesi gerekir. Aksi takdirde benzemekle kafirler yüceltilir, Müslümanlar küçümsenmektedir.

Nitekim Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Her kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa onlardan olur”       

Şeyhulislam Rahimehullah şöyle dedi: Hadisin görünüşüne göre kafirlere benzeyen kişinin küfre girdiğine dair işaret etse de bu hadisten anlaşılacak en düşük durumu harama girilmesidir.

Böylece benzemeye mekruhtur demek yetmez. Çünkü benzetme konusuna bakıldığında; kendini Hristiyanlara benzeten kişi ile Hristiyan kimse ile arasında neredeyse fark bulunmamaktadır. Görünüşte onlardan sayılır.

Bazı alimler şöyle demiştir: görünüşte benzemek içten de benzemeye neden olur. Şüphesiz bu doğru bir tespittir. Çünkü Müslüman olan kimse onlara benzediği zaman; onların yaptıklarına muvafakat ettiğine ve onlara karşı olmadığını ifade etmiş olur.  sonuç olarak dinini kaybeder.

Bu konuda doğru olan görüş şudur: Kafirlere has olan zinnar gibi kemeri takmak haramdır.

(Şerhul Mumti 2/192-193) bununla birlikte ( 21694) nolu sorunun cevabında kafirlere benzemenin ve kuralları ile ilgili detay bulabilirsiniz.

İkincisi:

Söz konusu kutlamada gelin süsler içerisindeyken erkeklerin, onun yanına gelmeleri, erkek ve kadın karışık olarak bulunmaları gibi durumlar haramdır.

Ukbe bin Amir Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Sakın kadınların bulunduğu yerlere girmeyin, Ensarilerden bir sahabe ey Allahın Resulu! Kayınların durumu nedir? Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem: “Kayın ölümdür” Buhari (4934), Muslim (2173)

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’in “Kayın ölümdür” sözünün anlamı: Kayınlardan gelecek kötülük başkalarından daha fazladır ve muhtemeldir. Çünkü kayınlar, hiç kimse tarafından kınanmadan kadınlarla baş başa kalabilir, ancak yabancı kimse bunu yapamaz. Kayından amaç: Erkek eşin babası ve çocukları hariç onun akrabalarıdır. Bu bağlamda kocanın babası ve çocukları mahremdirler. Ancak hadiste kast edilen kişiler: erkek eşin kardeşleri, yeğenler, amca, amca oğulları vb. mahrem olmayan ve insanların çoğu bu kişilerde gevşeklik gösterdikleri kişilerdir. Şüphesiz bu kişiler kadınlarla baş başa kalmamaları yabancı kişilerden daha evladır.

Muslim Şerhi: 14/153

Daha detaylı bilgi için (1200) nolu sorunun cevabına bakınız.

Allah, senin aileni ve diğer Müslümanları hidayet etsin. Allah onları münker olan şeylerden nefret etmelerini ve hayırlara muvaffak olmalarını nasip etsin.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi