Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Baba, boşadığı eşinin kefaletinde olan çocuğun kendi evinde gecelemesini istiyor.

Soru

Bir akrabam kocasından geri dönmemek üzere boşandı. Kadın, kocasının çocukları görmesine her gün olsa bile izin veriyor ancak gece onun evinde kalmalarına izin vermiyor. Babaları haftada bir gün olsa dahi kendisiyle gecelemelerini istiyor. Çocuklar 7 ve 10 yaşlarında kızlardır. Kadın bunu engellemekle şer’i bir aykırılık yapmış olur mu? Günahkar olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Çocuklar annenin kefaletinde oldukları durumda babaları onları görme ve ziyaret etme hakkına sahiptir. Alimler bu konuda ittifak etmişlerdir.

El Mevsua el fıkhiye el kuveytiye (17/317) eserinde şöyle geçmektedir: “bakıma muhtaç durumunda olan çocuğun annesi ve babası boşandıkları takdirde fıkıh alimlerin ittifakıyla ayrı kalan ebeveyn, çocuğu görmeye ve ziyaret etmeye hakkına sahiptirler. Ancak alimler bir takım detaylarda ihtilafa düşmüşlerdir.

“Şayet kadın evlilik evinden çıkar ve boşanma gerçekleşirse bununla birlikte bir veya daha fazla çocukları varsa, şeriatta hiç birinin diğerini çocuğu görmesini veya ziyaret etmesini engelleyemez. Örnek olarak şayet çocuk anne bakımına muhtaç durumundaysa babasının çocuğu görmesini ve ziyaret etmesini engelleyemez. Çünkü yüce Allah şu ayetiyle akraba ziyaretini emretmiştir. “Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” Nisa 36

Bir hadiste ise şöyle geçmektedir: “Her kim bir çocuğu annesinden ayırırsa kıyamet gününde Allah onu sevdiklerinden ayırır.” Daimi Fetva Kurulu 21/205

Şayet iki kızın annesi, babalarının onlara ziyaret etmesine izin vermişse kendi yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Kızların onun yanında gecelemeleri için izin vermek zorunda değil. Özellikle anne, çocukları hakkında olumsuz bir şeyden korkuyorsa bunu engellemeye hakkı vardır. Örnek olarak baba kızları anneye karşı bozacak veya anneleriyle kalmamaları için uğraşı varsa izin vermeme hakkına sahiptir. Bununla birlikte izin vermesi meşrudur. Çünkü bakım hakkı ona aittir. İstediği takdirde bir takım hakları babalarına devredebilir.

Bakıcılık ve kefalet hakları bakıcının hakkıdır. Bu hakları başka bir kişiye vermek isterse caizdir. (şerhul mumti 13/536

Sizin durumunuzda ki kişilere nasihatimiz şudur: Şayet baba iyi bir insan olup çocukları annelerine karşı kışkırtmıyorsa anneleri bazen onun yanında kalmalarına izin verebilir. Böylece tartışma ve çekişmeyi önlemiş olursunuz ve kızların üzerine olumsuz bir etkisi olmasının önünü kesmiş olursunuz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi