Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

“Libas” Elbise, Kur’an-ı Kerim’de avreti örtmek ve süs için ifade edilmiştir

Soru

Araf suresinde ifade edilen “elbise”den maksat avreti örtmek mi yoksa süs ve güzellik midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yüce Allah şöyle buyurdu: Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik).

Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz, şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. (Araf 26-27)

Bu ayette ifade edilen elbise hem avreti örtmek hem de süs ve güzellik için pahalı elbiseleri kapsar.

Başka bir ifadeyle yüce Allah şöyle demektedir: Ey Ademoğulları! Biz size fazlımızdan avretinizi örtmek için elbise indirdik ayrıca aranızda süslenmeniz için de elbise indirdik.

Takva Allah’tan sakınma elbisesi ise her elbiseden daha hayırlıdır. Çünkü bu elbise sizi Allah’ın azabından korur.

Yüce Allah’ın ademoğluna bahşettiği her türlü elbise Allah’ın kudreti ve ayetlerindendir. Ayrıca rahmeti ve fazlından olup masiyetlerden kaçınmaları için birer nimettir.

Nasihatın ehemmiyetine binaen yüce Allah çağrıyı Ademoğullarına tekrar etmiştir.

Bunun anlamı: Ey Ademoğulları! Şeytan; size çirkini güzelleştirerek, güzeli çirkinleştirerek sizi fitne ve belaya düşürmesin! Aksi takdirde cennetten mahrum olur cehenneme girersiniz. Şeytanın vesveseleriyle fitneye düşüp cezalandırılmaktan sakının! Zira babanız Adem ve anneniz Havva’nın fitneye düşüp cennetten çıkarılmıştır. Onların elbiselerinin üzerinden çıkarılmasına neden olmuş ve birbirlerinin avretlerini görmüşlerdi. Şüphesiz avretlerin açığa çıkması insanlık onurunu zedeler ve kişilik seviyesini düşürür.

“O ve kabilesi (askerleri) siz onları göremeyeceğiniz şekilde sizi görürler.”

Bu cümle konulan yasağın yani şeytan ile fitneye düşmenin sebebini beyan eder ve ondan sakınmayı pekiştirir. Çünkü düşman görülmeksizin sana ulaşabiliyorsa çok ciddi bir şekilde tedbir alıp sakınman lazım. Ayrıca insanın damarlarında kan dolaştığı gibi şeytan insanın her yerine ulaşabilir. Şeytanın ve kabilesinin tuzaklarından sakının.

 El Sadi, tefsirinde şöyle yazmaktadır: Yüce Allah Adem ve eşini yeryüzüne indirdiği zaman yeryüzündeki yaşam hakkında bilgi vermiştir; yaşam sonunda ölümün olduğunu, imtihan ve bela dolu bir hayat olduğunu, peygamberler gönderileceğini, kitaplar indirileceği, yeryüzünde ölüp orada defin edileceklerini, ölümden sonra dirileceklerini ve gerçek hayata kavuşacaklarını bildirmiştir. Daha sonra yüce Allah onlara zaruri elbise nimetinden haber vermiştir. Bununla birlikte yeme, içme, binek vb. nimetler hakkında bilgi vermiştir.

“Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.” (Nahl 99-100)

Elbiseler ile ilgili detaylı bilgi için (309147) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi