Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

İki eş arasında sulh yapmak için kılınan namaz

Soru

İki eş arasında sulh/barış sağlamak için kılınan namazın hükmü nedir? Zira duyduğumuza göre bu konu iki rekat namaz kılınır. Her rekatta fatiha suresi okunur ve yedi defa

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةًۜ وَاللّٰه قَد۪يرٌۜ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

 “Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında (karşılıklı) bir dostluk meydana getirecektir. Allah kādirdir. Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” Mumtehine/7

Namazdan sonra: Ey Allah’ım! Demiri Davud aleyhisselama yumuşattığın gibi falan kişinin kızı falan’ın kalbini (kadın eşin ismini söyler) falan kişinin oğlu falan kişiye (erkek eşin ismini söyler) yumuşat. Denir.

Bu uygulamanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Şeriatta iki eşin arasına sulh namazı diye bir namaz bulunmamaktadır. Ayrıca böyle bir dua da tespit edilmemiştir. İnsan kendi kendine bir ibadet icat edemez veya şeritta olmayan bir şeyi şeriata nispet edemez.

Bunun üzerine iki eş arasında barış ve sulh sağlamak niyetine böyle bir namazın kılınması meşru değildir. Hatta böyle bir niyetle bu şekliyle uygulama kabul edilemez bir bidattır.

Daha fazla bilgi için (209224) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

Fakat bir kişi ister farz olsun ister sünnet namazında söz konusu duayı veya benzer bir duada bulunsa sakıncası yoktur.

Veya namaz dışında bir eş, eşinin islahı için dua etse veya başka kişiler için böyle bir duada bulunsa sakıncası yoktur. Belirli bir ayete bağlı kalmaksızın veya özel bir namaz kılmaksızın istediği şekilde amaca yönelik duada bulunabilir.

Şüphesiz dua, istenilen amaca ulaşmak için en büyük vesiledir. Ancak bu dua için özel bir uygulama veya özel bir namaz yoktur.

İkincisi:

İki eşin arasında barış ve sulh sağlamak şeriatta büyük bir yer işgal eder. Ayrıca sulh sağlamanın büyük bir karşılığı bulunduğu gibi, iki kişinin arasına bozmanın da büyük bir günahı ve sonuçları vardır. Nitekim Ebu Derda Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Oruç, namaz ve sadakanın mertebesinden daha faziletli bir mertebeyi haber vereyim mi? Sahabeler evet ey Allah’ın Resulu! Dediler. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: İki kişiyi barıştırmaktır. Şüphesiz iki kişinin arasını bozmak traş edicidir.  Saçı tıraş eden değil dini tıraş edendir. (tirmizi 2509)

Şeriatta iki kişi arasında sulh ve barış sağlamak için bir takım vesileler belirlenmiştir:

  1. İyi bir eş seçmek,
  2. Evi Allah’ın zikriyle ihya etmek,
  3. Evde Allah’ın şeriatını ikame etmek,
  4. Ev halkına imanlı bir terbiye vermek,
  5. Şeytanları evden kovmak için sürekli Bakara suresini okumak,
  6. Dininde razı olunmayan kişileri eve sokmamak,
  7. Evin sırlarını ifşa etmemek.

Bunların dışında Şeyh Muhammed Salih el Muneccid’in telif ettiği “ Evlerin islahı için kırk nasihat” adlı kitaptan yararlanabilirsiniz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi