Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Arı larvalarını yemenin hükmü

Soru

Arı larvalarını yemek caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Arı larvalarını yemek caiz değildir. Çünkü larva arı hükmündedir. Bu konuda asıl olan arı yemenin caiz olmadığıdır.

Larva: Böceğin yumurtadan çıktıktan sonra böcek gelişim aşamalarından bir aşamadır. Bu aşama tam böcek oluşumundan önceki aşama olup kurtçuğa benzemektedir.

Arılar için gelişim aşaması, yumurtadan çıktıktan sonra küçük bir kurtçuk ve silindir şeklinde çıkar, onun ayağı ve gözü yoktur, Beyazdır. Yumurta çatlamadan işçi arılar etrafına bir miktar arı sütü salgılarlar. Larva yumurtadan çıktıktan sonra arı işçileri üç gün boyunca arı sütü salgılamaya devam ederler. Bir müddet sonra larva boyuna uzar ve gelişimine devam eder.

Larva, arının bir yaratılış aşamasıdır. Arı ise öldürülmesi yasaklanan bir böcektir. Böylece onu yemek de yasaklanmıştır. Çünkü kural şöyledir: Öldürülmesi yasaklanan şeyi yemek haramdır. Şayet yemek caiz olsaydı öldürmek de caiz olurdu.

İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem; hayvanlardan dört şeyin öldürülmesini yasaklamıştır: Karınca, arı, hudhud kuşu ve örümcek kuşu” Ahmed, Ebu Davud, İbn Mace Elbani sahih demiştir.

Fetva kurulunda alimler şöyle dedi: Hudhud kuşunun öldürülmesinin yasaklanması onun yemenin haram olduğu hükmü çıkarılmıştır.

Larva, arının yaratılış aşamasından olması itibarıyla bunu öldürmek arıyı öldürmek hükmünde sayılmıştır. Ayrıca onu yemek de arıyı yemek hükmünde görüldüğü için onu yemek caiz değildir. 

Şeyh Salih el Fevzan’a eşekarısının öldürülmesinin hükmü sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: eşekarısı arı cinsindendir. Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem arıların öldürülmesini yasaklamıştır. Böylece eşekarılarını öldürmek de haram olur.

Diğer yandan larvayı yemek kurtçuk ve böcek yemek hükmündedir. Bu konuda asıl olan böcek ve kurtçukları yemenin caiz olmadığıdır. Özellikle bu larva tek başına bir gıdaya tabi olmaması veya bir meyvenin içinde oluşmamışsa yemek caiz değildir.

Daha detaylı bilgi için (114855) ve (21901) nolu soruların cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi