Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

İster kendi adına, ister başka kimselerin adına Hac ibadetinin yapılışı

Soru

Kendi adıma birkaç sene önce hac yaptım fakat şimdi vefat eden babamın adına hac yapmak istiyorum. Sünnete göre en faziletli hac yapma şekli nasıldır? Hac çeşitleri arasında ne fark var ve hangisi daha faziletlidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

1- Hacı, Zilhicce ayının sekizinci gününde  (Mekke’de ikamet edenler) Mekke’den veya mikattan ihrama girer. İhrama girerken yıkanır,  “Lebbeyke Haccen” der ve ihram namazını kılar. Şayet haccı yerine getirmesine engel olacak bir şeyden endişe ediyorsa şöyle der: “şayet beni bir şey engellerse engellendiğim yere kadar yapmaya niyet ettim” der. Endişe yoksa böyle bir şart koşmaz.

2- İhramdan sonra Mina’ya gider ve orada geceler. Mina’da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere beş vakit namaz kılar.

3- Zilhiccenin dokuzuncu gününde güneş doğduğunda Arefe’ye gider. Arefe’de öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ve kasr yaparak kılar. (öğlen vaktinde öğle ve ikindi namazını ikişer rekat olarak kılar) güneş batımına kadar dua, zikir, tövbe ve istiğfarla meşgul olur.

4-Güneş batımından sonra Müzdelife’ye yürür. Oraya vardığında akşam ve yatsı namazını kılar. Sabah namazına kadar orada geceler. Güneş doğuncaya kadar zikir ve dua ile meşgul olur.

5- Daha sonra Mina’ya yürür. Orada Akabe cemresinde yedi taşla şeytanı taşlar, taşları tek tek atar, her bir taş yaklaşık bir hurma çekirdeği kadar olmalıdır. Her taş attığında tekbir getirir.

6-Sonra kurban keser. İster tek başına bir koyun keser, ister bir inek veya devede yedi hisseden bir hisse sahibi olarak kurban keser.

7- Erkek hacı saçını tıraş eder. Kadın hacı ise bir parmak ucu kadar tüm saçından kısaltır.

8-Mekke’ye gelir ve hac tavafını yapar.

9- Sonra tekrar Mina’ya döner ve zilhiccenin on birinci ve on ikinci günleri orada geçirir. Orada öğleden sonra üç cemreyi taşlar. Her bir cemreye yedişer tane taş atar. İlk önce küçük cemreden başlar (Mekke’den uzak olan cemre)  daha sonra orta cemreyi taşlar, her iki cemreden sonra dua eder. Son olarak Akebe cemresinde taş atar fakat bundan sonra dua yoktur.

10- Şayet ayın on ikisinde cemreleri tamamlar ve acele etmek isterse Mina’dan çıkabilir. İsterse gecikir ve ayın on üçünde orada geceler ve üç cemreyi öğleden sonra atar. Ancak geciktirme daha faziletlidir.  Cemre taşlamaları, ayın on ikisinde güneş battıktan sonra Mina’da vacip olur. Bu durumda üç cemreyi taşlamak için öğleden sonraya kadar gecikmesi gerekir. Şayet ayın on ikisinde trafik gibi sorunlardan dolayı istem dışı gecikir ve güneş batarsa bu durumda taşlamaları geciktirmesi vacip olmaz. Çünkü güneş batımına kadar gecikmesi onun istem dışında gerçekleşmiştir.

11-Sözedilen günler biter ve memleketine dönmek isterse, yolculuktan önce mutlaka yedi tur olmak üzere veda tavafını yapması gerekir. Adetli kadın veya lohusalık geçiren kadın veda tavafını yapmaz.

12-Şayet hacı başkası adına hac yapıyorsa. Mutlaka daha önceden kendisi adına hac yapmış olması gerekir. Hacda sadece niyet değişir. Hac yapacağı kişinin adını anarak onun adına hac yapacağını söyler: “Falan adına lebbeyk” der. Dualarda hem kendine hem de adına hac yaptığı kişiye dua eder.

İkincisi:

Eda etme şekli bakımından hac çeşitleri:

Temettu, kıran ve ifrad’tır.

b) Temettu Haccı; Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on gününde olmak üzere hac günlerinde umre için ihrama girmektir. Hacı umreyi bitirir daha sonra hac için terviye gününde Mekke’den veya yakınından ihrama girmesidir.

c) Kıran Haccı; Kırân haccı, her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın hac ayları içinde umre ve haccı bir ihramda birleştirmektir. Hac ve umre tek ihramla yapıldığı için “birleştirmeli hac” anlamında bu adı almıştır.  Hacı, ancak kurban bayramında ihramdan çıkabilir.

a) İfrad Haccı, Mikat veya Mekke’de hac için ihrama girer, kurban kesecekse kurban kesimine kadar ihramında kalır, şayet kurbanı yoksa haccını umreye dönüştürür. Böylece tavaf ve sa’y yapar daha sonra saçını kısaltarak ihramdan çıkar. Aynı şekilde kıran haccını yapan kimse kurban kesemeyecekse haccını umreye dönüştürebilir.

kurban kesmeyecekler için en faziletli yöntem,  temettü haccıdır. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sahabeye bunu emretmiştir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi