Pazar 16 Rebiül-Evvel 1445 - 1 Ekim 2023
Türkçe

Kaynak: Fetva ve İlmi Araştırmalar Daimi Komitesi (1204)