Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

İhramlı kimsenin (el ve ayak parmaklarının) tırnaklarını kesmesi

Soru

Bir kimsenin, mikat yerinden ihrama girerken bir yere oturup (el ve ayak parmaklarının) tırnaklarını kesmesi câiz midir?
Yoksa (bayramın birinci günü) kurbanı kestikten sonra mı tırnaklarını kesmesi câizdir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kimse, ihrama girmeden önce tırnaklarını keserse, kendisine bir şey gerekmez. Ancak bu kimse, kurban kesmek istiyorsa ve Zilhicce ayına girmişse, bu takdirde (el ve ayak parmaklarının) tırnaklarını kesmesi câiz değildir. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bundan nehyetmiştir. İhrama girdikten yani niyet ettikten sonra tırnakları kesmeye gelince, bu hiçbir şekilde câiz değildir. Çünkü ihramlı kimse, tırnaklarını kesemez veya saçından bir şey alamaz.Fakat umrede Kâbe'yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa'y ettikten sonra bunu yapabilir. Zirâ bu kimse, saçını kökünden kazıtmak veya kısaltmak sûretiyle ihramından çıkabilir.Aynı şekilde hacda da Akabe cemresine taşları attıktan sonra saçını kökünden kazıtmak veya kısaltmak sûretiyle ihramından çıkabilir.Fakat saçını kökünden kazıtması daha fazîletlidir. Bu durum, ister kurban kesmeden önce olsun, isterse kurban kestikten sonra olsun farketmez (ihramından çıkabilir). İmkânı varsa, kurbanını kestikten sonra bunu yaparsa (tırnaklarını keserse), bu daha fazîletlidir.

Tevfik, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Kaynak: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 178)