Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

İhramlı iken hanımı öpen ve onunla cinsel ilişkide bulunan kimse

Soru

Bir hacı, sakıncalı bir duruma düştü. Bu durum şudur: Akabe cemresine taşları atıp tıraş olduktan sonra ve İfâda (farz) tavafından önce hacı ihramlı olmayan eşini şehvetle öptü ve spermini fercin (vaginanın) dışına boşaltmak sûretiyle eşiyle cinsel ilişkiye girdi.
Bu konuda bize fetvâ verir misiniz? Allah Teâlâ sizi mükâfatlandırsın.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hac veya umre veyahut da her ikisi için ihrama giren bir müslümanın, ihramını ifsad eden veya amelini boşa götüren bir ameli işlemesi câiz değildir.

Hac için ihrama giren kimsenin tam anlamıyla ihramdan çıkmadıkça (ikinci tehallül olmadıkça) hanımını öpmesi haramdır.Tam anlamıyla ihramdan çıkmak, şunları yapmakla olur: Akabe cemresine taşları atmak, saçı kökünden kazıtmak veya kısaltmak ve İfâda (farz) tavafı -kendisine sa'y gerekiyorsa sa'y- yapmak. Çünkü bu kimse, eşine yaklaşması kendisine haram olan ihramlı kimse hükmündedir. Birinci tehallülden sonra hanımını öpen ve onunla cinsel ilişkiye giren kimsenin haccı bozulmaz. Fakat bu kimsenin Allah'tan istiğfarda bulunması ve böyle bir amele bir daha dönmemesi gerekir. Ayrıca kurbanlık olarak kesilmesi câiz olan bir koyun veya keçiyi Mekke'de harem sınırları içerisinde kesmesi ve etini fakirlere dağıtması gerekir.Bunu da, imkânı elveriyorsa bir an önce yerine getirmeye çalışması gerekir.

Başarı, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 188