Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Konut inşaatını yaparken TV bağlantılarını yapmanın hükmü

Soru

Ben konut inşaat ve satış işlerinde çalışan bir gencim. Bildiğiniz gibi inşaat aşamasında duvarların içine su boruları ve elektrik kabloları döşüyoruz, ayrıca telefon her odaya ulaşsın diye telefon kabloları çekiyoruz. Son zamanlarda, evin çatısı ile diğer odaları birbirine bağlayan televizyona özel kablolar çekmeye başladık. Evi alan kimse çatıya anten veya çanak anten takabilir, sonra duvarlara geçirdiğimiz kablolara bağlayarak istediği odada televizyon izleyebilir. Bu, inşaatta bilinen bir şey haline geldi. Duvarların içine bu TV kabloları koymazsak bu evi alacak kimseyi bulamayabiliriz ya da düşük fiyata satılabilir. Açıklama için not: Biz yalnızca kabloları duvarların içine yerleştiriyoruz, yani anten, uydu anteni veya TV'yi yerleştirmiyoruz, kurmuyoruz veya satın almıyoruz. İnşaat sırasında duvarların içine televizyon kabloları yerleştirmenin Şer’i hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Konut inşa eden ve satan kişinin, müşterinin televizyonu haram maksatla kullanacağını bilmedikçe veya tahmin etmedikçe, televizyonun bağlantılarını evlere yerleştirmesinde bir sakınca yoktur.

Bu ilke, fakihler tarafından şarap için üzüm sıkan birine üzüm satmak ve fitne için silah satmak gibi, günah işlemek için kullanılacak şeylerin satılmasının hükmü hakkında belirlenmiştir.

İbn Kudame -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir: ‘Özetlemek gerekirse: Üzümü şarap için kullandığını düşündüğü birine üzüm satmak haramdır. Şafii mekruh demiştir. Şafii’nin arkadaşlarından bazıları, satıcı eğer alan kişinin şarap olarak kullandığını düşünüyorsa haramdır. Ancak emin değilse o zaman mekruh olur.

Eğer alan kişinin şarap için aldığını satıcı, alıcının niyetini sözlerinden veya buna işaret eden kendisine has delillerle emin olursa, o zaman satış haram ve geçersiz olur.

Ancak satın alan kişi, tanınmıyor veya sirke ile şarabı birlikte yapan ve şaraba olan isteğini dile getirmeyen kimse gibi mesele olasılıklı ise yani kesin değilse, o zaman satış caizdir.

Bu hüküm kendisi ile haram kastedilen her şey için geçerlidir. Savaşçı insanlara, eşkıyalara ve fitne çıkaranlara silah satmak gibi veya köle kadını şarkı söylemek için kiralama veya satmak gibi veya evini içinde içki satılması, kilise yapılması veya ateş evi yapılması gibi ve benzeri eylemler zikrettiğimiz delillerden dolayı haram olup yapılan sözleşme geçersizdir.. el-Muğni (4/154).

Fıkıh Ansiklopedisi'nde deniliyor ki: "Alimlerin çoğunluğu, kendisi ile haramın kastedildiği her şeyin ve günaha götüren her davranışın haram olduğu görüşündedir. Alıcı satın aldığı şeyi caiz olmayan bir yerde kullanacağı bilindiği takdirde ona satmaktan uzak durulmalıdır.’ Kuveyt Fıkıh Ansiklopedisi (9/213).

Eğer belirli bir müşterinin haram işlemeye niyeti, sözlerinden veya işaretlerden anlaşılırsa, malın kendisine teslim edilmesi haram olur.

Ama sizin durumunuzda olduğu gibi müşteri ve durumu hakkında bir bilgi yoksa yaptığınız işlerde sakınca yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi