Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Fıtrattan olan sünnetleri ihmal etmenin hükmü nedir?Bu ihmalin abdeste bir etkisi var mıdır (abdesti etkiler mi)?

Soru

Namaz kılan bazı kimselerin tırnaklarının uzadığı ve tırnak altlarının kir ve pisliklerle dolduğu görülmektedir. Bu davranış, İslâm dîni ile örtüşüyor mu?
Bu kimselerin abdestleri geçerli midir?
Tırnakları kesmek gibi, fıtrattan olan sünnetler için belirli bir vakit tayin edilmiş midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır. Salât ve selâm da; Allah'ın elçisi, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.

Tırnakların kırk günden önce kesilmesi gerekir. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, tırnakları kesme, kasık kıllarını tıraş etme, koltuk altı kıllarını yolma ve bıyığı kısaltma konusunda insanlara belirli bir vakit tayin etmiştir ki, o da bunların kırk günden daha fazla süre bırakılmamasıdır (yani kırk günden önce bunların yapılmasıdır). Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bu şekilde sâbit olmuştur.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hizmetçisi olan Enes b.Mâlik -Allah ondan râzı olsun- bu konuda şöyle demiştir:

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. [ رواه مسلم]

"Bıyığı kısaltma, tırnakları kesme, koltuk altı kıllarını yolma ve kasık kıllarını tıraş etme konusunda bunları kırk günden daha fazla bırakmamamız (ihmal etmememiz) bize tayin edildi." (Müslim; hadis no: 258)

İmam Ahmed ve Nesâî ile bir gurup hadis âlimi şöyle rivâyet etmişlerdir:

وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. [ رواه أحمد والنسائي ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, bıyığı kısaltma, tırnakları kesme, koltuk altı kıllarını yolma ve kasık kıllarını tıraş etme konusunda bunları kırk günden daha fazla bırakmamamızı (ihmal etmememizi) bize tayin etti." (Ahmed; hadis no: 11823. Nesâî; hadis no: 14)

Buna göre, hem kadınların, hem de erkeklerin, bu konuya çok önem vermeleri gerekir. Dolayısıyla tırnakların, bıyığın, kasık ve koltuk altı kıllarının, kırk günden daha fazla süre bırakılmaması (ihmal edilmemesi) gerekir.

Bunların ihmal edilmesi halinde abdest sahihtir. Tırnakların altında bulunan kir ve pislikler, abdesti bozmaz (abdeste engel değildir). Çünkü bu kir ve pislikler, pek azdır ve bu, dînen bağışlanır."

Kaynak: Abdulaziz b. Baz; 'Mecmû' Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvia'; c: 10, s: 50