Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Mecusilerin ürettikleri peynirleri yemenin hükmü

Soru

Alimler, aşağıdaki rivayetlerin sıhhati konusunda ne demişler?

Ebu bekir bin Ebi şeybe mevkuf olarak şöyle rivayet etmiştir: Ebu Bekir Cerir’den, Cerir Ebu Vail ve İbrahim’den şöyle rivayet etmiştir: “Müslümanlar Rum topraklarına geldiklerinde Mecusilerin peynir ve ekmeklerini ganimet olarak elde ettiler. Bu yiyecekleri yiyip hükmünü sormadılar. Peynir Ömer Radiyallahu anhu’ya izah edildiğinde şöyle dedi: Besmele çekin ve yeyin” (İbn Ebu Şeybe 5/130)

Başka bir rivayette: Ebu Bekir Muaviyeden, Muaviye Ameş’den, O’da Şakikten, O’da Amr bin Şurahbilden şöyle rivayet etmiştir: “Peyniri Ömer Radiyallahu anhu’nun yanında bahsettik ve ölü hayvanların işkembesinde yapıldığın söyledik, bunun üzerine Ömer Radiyallahu anhu: “Besmele çekin ve yeyin” dedi. (İbn Ebu Şeybe 5/130)

Diğer bir rivayette: Ebu bekir, Veki’den, O’da Süfyan, Cahş’dan, Muaviye bin Kura’dan, Hasan bin Ali’den şöyle dedi: Peynirden sorulduğunda şöyle cevap verdi. “Sakıncası yoktur. Bıçağı bırak, besmele çek ve ye” (İbn Ebu Şeybe 5/130)

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi:

Tercihli görüşe göre Mecusi veya diğer gayri muslimlerin ürettikleri peynir helaldir. Ancak bu hüküm, peynirin haram olan bir yöntemle veya domuz yağı vb. gibi maddeler üzerine eklenmemesine bağlıdır.

İkincisi: birinci senedin ravileri sikadır. Ve Buhari ve Muslim’in rivayet ettikleri kişilerdir. Fakat Muğire mudellistir. (Tehzip el tehzip 10/241) el sikat İbn Hiban 7/464)

İkinci isnad: aynı şekilde İki şeyhin rivayet ettikleri kişilerdir. Hadis her haliyle Ömer Radiyallahu anhu’dan sahih olarak rivayet edilmiştir.

Üçüncüsü: işkembenin alındığı cinse göre hükmü değişir. Şayet şer’i bir kesimle kesilen bir hayvandan elde edilirse temizdir. Şayet ölüden veya şer’i bir kesimle kesilmeyen bir hayvandan elde edilirse fıkıh alimleri arasında ihtilaf konusu olmuştur. Şafii, Maliki ve Hanbeli alimlerin cumhuruna göre necistir. Ebu Hanife ve Ahmed’ten gelen bir görüşe göre temizdir. Ayrıca İbn Teymiye bu görüş tercih etmiştir. (el Fetava 21/103) 

Delillerden görüldüğüne göre Mecusilerin peyniri helaldir. Ölülerin işkembesi ve sütü helaldir. Zira sahabeler Irak’ı fethettiklerinde Mecusilerin peynirlerini yemişler ve o zamanki Müslümanlar arasında yaygın bir husus olmuştur. Bazı kişilerin bunu mekruh görmeleri konusunda kesin bir delil bulunmamaktadır. Ayrıca daha detaylı bilgi için (115306) ve  (2841)  nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi