Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan'ın gündüzünde (oruçlu iken) mastürbasyon yaptıktan sonra yiyen kimse

Soru

Ben, Ramazan ayında bir gün oruçlu iken mastürbasyon yaptım. Sonra da bir gazetede İslâmî sorulara verilen cevapların birisinde mastürbasyonun orucu bozduğunu, fakat bunun keffâret (köle azat etmeyi veya altmış yoksulu doyurmayı) gerektirmediğini okudum. Bu görüş doğru mudur?
Benim ikinci sorum ise şudur:
Ben, o gün yemek de yedim. Çünkü ben, bu durumda orucumun bâtıl (geçersiz ) olduğuna inanıyordum. Buna göre o gün orucumu bozmam, keffâret gerektirir mi, gerektirmez mi?
Vereceğiniz cevaptan dolayı Allah Teâlâ sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İlim ehlinin çoğunluğuna göre mastürbasyonun haram olduğunda şüphe yoktur.

Nitekim Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- böyle demiştir.

Eğer mastürbasyon Ramazan ayında olursa, günahı daha büyük olur. Mastürbasyon sebebiyle meni gelmişse, orucun kutsiyeti çiğnendiği için günahı daha büyük olur.

Buna göre her kim, (mastürbasyon ile) meninin gelmesine sebep olmuşsa, orucu bozulur ve mastürbasyon yaptığı günün geri kalanında orucunu devam ettirmesi (bozmaması) gerekir. Bu mübârek ayın kutsiyetinden dolayı (yeme ve içme ile) orucunu bozması câiz değildir.

Buna göre kasten meninin gelmesine sebebiyet vererek orucunu bozduğundan dolayı tevbe etmen gerekir.

Yine, mastürbasyon yaptığın günün geri kalanında orucunu devam ettirmemen (orucunu bozman) ve bir şey yiyerek orucu bozan başka şeyle bu ayın kutsiyetini çiğnemen sebebiyle de tevbe etmen gerekir. Ayrıca orucunu bozduğun bu günü, başka bir günde kaza etmen gerekir. Bol bol salih ameller işlemeye ve nâfile oruç tutmaya gayret etmelisin. Çünkü iyilikler, kötülükleri ve günahları silip götürür.

Allah Teâlâ çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid