Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Müslüman erkeğin evlenebileceği ehli kitap kadınlar kimlerdir?

Soru

Ehli kitap (Hristiyan ve Yahudi) kadınlar (iffetli olanlar) ile evlenme ifadesinden ne kast edildiğini öğrenmek istiyorum? Ehli kitap kadınların dokunulması ve öpülmesi evliliğe engel midir? Daha önceki cevabınızda Müslüman bir kimsenin iffetli bir kadınla evlenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Bu şart sadece ehli kitap kadınlar için mi geçerli? Yoksa aynı şekilde Müslüman olan kadınları da mı kapsar? Dokunma ve öpme iffet kavramının kapsamına girer mi? Evlenmeden önce dokunmanın zorunlu bir ihtiyaç olduğuna inanan Müslüman bir gence verebileceğiniz nasihat nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi ‘iffetlinin’ tanımını açıklarken şöyle demiştir: Bir kadın iffetli olupta kendini korursa iffetli olur. O bayan iffetli kadınlardan biri olur… Aynı şekilde şöyle denir: Eğer bir kadın iffetli olursa ve avret mahallini günahlardan korursa: ‘ Bu bayan iffetli bir kadındır. Yüce Allah’ın buyurduğu gibi: ‘İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem'’ yani iffetini şüpheden ve günahtan korudu. Yüce Allah’ın  ‘Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar…’ buyruğuna yapılan bazı tevillerde şöyle denilmektedir.  Son dönem âlimleri Allah (Celle Celaluhu) ‘Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar…’ sözü ile şunu kast etmiştir: Bu sözün sahibi her iki topluluktan hür ve ya köle olsun iffetli kadınlar ile evlenmeyi caiz kılmıştır. Bu ayet ile dinini yaşayan iffetli bayanlar ile evlilik caiz olmuş ve Müslüman olsun, ehli kitap olsun fahişe (iffetsiz) kadınlar ile evlilik haram kılınmıştır. Sonra bu konu ile ilgili bazı hadisler zikretmiştir.

    Aynı şekilde şöyle dedi: Tevil ehli Allah’ın bu konudaki hükmünün genel mi özel mi olduğu konusunda ihtilafa düştüler. Bazıları şöyle dedi: İffet açısından geneldir. Müslüman bir kimse hür olsun köle olsun (savaşta esir edilmiş veya suç sebebi ile olsun fark etmez) iffetli Müslüman ve ehli kitap kadınlar ile evlenebilir. Bu görüşe ayetin zahir manasına bakarak ulaştılar.

Diğerleri ise şöyle dediler: Bilakis bu ayette kast edilen Müslümanlar ile anlaşma ve sözleşmeleri olan ehli kitap kadınlardır. Harb ehline gelince bu kadınlar Müslümanlara haramdır.  Allah ona rahmet etsin, ehli kitap kadınlar ile evlenme konusunda önemli bir şart zikretti. Böyle bir kadınla Müslüman olmayan bir devlette evlenmeyi düşünen her Müslümanın bu şarta dikkat etmesi gerekir. Bu şart şudur: ‘Evleneceği kadının çocuklarını küfre zorlamayacağından emin olması gerekir.’ bu şartın en belirgin uygulamalardan biri, küfür ülkesinde Müslüman olan oğlunu inkârcıların dini üzerinde yetişmesini zorlamamalarıdır. Şöyle ki örneğin çocuğa zorla Hristiyanlık ile ilgili bilgiler öğretilir ve ya Pazar günleri kiliseye götürülür. Kafir olan bir kadının çocuğu alıp kendi milletinin dini üzere terbiye etmesi v.b. Allah'ın bize sağlıklı yaşam vermesini diliyorum ve başarısızlıktan Allah’a sığınıyoruz. Cami’ul Beyan ‘an Teavilu Ayetul Kur’an (8/165)

Şeyh Sa’di tefsirinde şöyle demiştir: “İffetli kadınlar size helal kılındı” yani: Hür ve iffetli kadınlar (Müslüman olanlar), iffetli hür kadınlar (ehli kitap kadınlar) yani: Hristiyan ve Yahudi kadınlar. Bu ayet ‘Müşrikler iman etmeyene kadar onlarla evlenmeyin’ ayetini tahsis etmiştir. Müslüman olsun ehli kitap olsun isyan edenler, zina edenler ile nikâh kıyılmaz ki, yüce Allah’ın ‘Zina eden ile ancak zina eden ve ya müşrik olan kimse evlenebilir.’  Ayetinin anlamı ortaya çıksın.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid