Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Hangi Durumda Vücuda Yapışan Madde Yüzünden Abdestte Suyun Deriye Ulaşmadığı Söylenir?

Soru

Abdest suyunun cilde ulaşmasını engelleyen makyaj ile engellemeyen makyaj arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğimi bilmek istiyorum. Mesela oje gibi kabuklu bir şeyin abdesti engellediğini biliyorum fakat kabuksuz ama oldukça yağlı kozmetikler de var, ruj ve fondöten gibi. Abdest suyunun tene ulaşmasını engeller mi? Üzerinde “su geçirmez” yazan ürünler abdest almaya engel mi? 

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Abdest alınırken suyun vücudun tüm uzuvlara ulaşması gerekir.

Halid b. Ma’den, bir sahabi'den naklettiğine göre O sahabi şöyle demiştir: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayağının üstünde dirhem miktarı su değmemiş kuru bir yer bulunduğu halde namaz kılan bir adam gördü. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) abdestini ve namazını iade etmesini emretti." (Ebu Davud 175, Elbani sahih demiştir, İrva el Ğelil 1/127)

Dört mezhebin fıkıh alimleri, abdestin geçerliliği için uzuvlara su ulaşmasını engelleyen her türlü şeyden temizlemek gerektiğine dair ittifak etmiştir. (el Mevsua el Fıkhiye 43/329)

İkincisi:

Vücuda su ulaşmasını engelleyen maddeleri belirlemek hususunda ilim ehli şu kanaate varmışlardır: maddeler iki çeşittir:

a- Kabuklu yani tabaka şeklinde kalan, vücut üzerine konulduğunda kendi başına durabilen, parçacıkları birbirine bağlı olan maddelerdir. Bu maddeler soyularak veya silinerek çıkarılabilir.

Bunun örnekleri arasında mum, esanslı ürünler ve boya yer alır.

 Bir yer kaplayan bu tür maddeler:

- Makyaj ya da pudra gibi suya dayanıklı değildir, bu durumda abdest alan kadının suyun ulaşacağına ihtimal verene kadar cilde iyice masaj yapması yeterlidir.

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi:

Abdest ve gusülde vacip olan husus şudur: Temizlenmesi istenilen tüm vücuda suyun ulaşmasıdır. Ovalamak ise vacip değildir. Ancak ihtiyaç duyulduğunda ovalamak gereklidir. Örnek: Suyun soğuk olması veya vücudun üzerinde yağ vb. şeylerin bulunması durumlarında ovalamak şarttır. Böylece kişi suyun vücudun tümüne ulaştığından emin olur. (Fetava nurun ala derb 3/94)

- Ya da bu maddeler suya dayanıklı olur: Bazı makyajlarda olduğu gibi, bu durumda; abdest sırasında suyun tene ulaşması için abdestten önce çıkarılmaları gerekir.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Mezhep alimleri şöyle dedi: Şayet bir kimse ayak çatlaklarına mum eritir veya hamur koyar veya kına sürerse ve vücütta o maddelerin varlığı sürüyorsa abdest alırken bunları gidermesi gerekir, çünkü vücuda suyun ulaşmasını engelliyor. (el Mecmu 1/426)

b-Katman oluşturmayan maddeler. Yani vücuda sürüldüğü an dağılır, erir ve vücut onu emer. Vücut üzerinde herhangi bir varlık teşkil etmez ancak izinden sadece renk gibi eserler kalır. Örnek: Krem, yağlar, sürme, kına vb. maddelerin vücut üzerinde bulunması abdesti bozmaz. Ancak maddenin çok yağlı olduğu görülürse suyun vücuda ulaştığından emin olunması gerekir.

Şeyh bin Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Şayet yağ bir katman oluşturmuyorsa ancak temizlenen uzuvlar üzerinde eseri kalmışsa bu durumda üzerinde bulunan uzuv tekrar ovalanır çünkü su yağa karışmayabilir, bu durumda suyun vücuda ulaştığından emin olunması gerekir. (Mecmu Fetava bin Useymin 11/147)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi