Pazar 18 Zilkade 1445 - 26 Mayıs 2024
Türkçe

Tuz çözeltisi, vitamin enjeksiyonu ve damar enjeksiyonları borucu bozar mı?

Soru

Tuz çözeltisi, vitamin enjeksiyonu, damar enjeksiyonları ve fitiller borucu bozar mı

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz yeme ve içme hükmünde olan her şey orucu bozar.

Daimi Fetva Kurulunda alimler şöyle dedi:

Orucu bozan şeyler çoktur bunlardan bazıları şöyledir: Kasıtlı olarak yemek veya içmek, nitekim yeme ve içmeden amaç; mideye ulaşan her türlü besin ve gıdadır. Aynı şekilde burun aracılığıyla mideye su çekmek de orucu bozar,  tıbbi besinleri almak da bu hüküm dahilindedir. 9/178

Şeyh İbn Useymin rahimehullah şöyle dedi:

Orucu bozan şeyler: Yemek ve içmek; yenilen ve içilen şey ne olursa olsun orucu bozar. Enjeksiyon yani vücuda besin ve enerji sağlayan tüm iğneler de orucu bozar. Mecmu Fetava Useymin 19/21

İbn Useymin rahimehullah şöyle devam etti: Alimler yeme ve içmeye gerek bırakmayan besleyici enjeksiyonların orucu bozduğunu söylemişlerdir. Ancak yeme ve içme açısından vücuda fayda vermeyen enjeksiyonlar, ister damardan ister baldırdan olsun orucu bozmaz. İbn Useymin 19/199

İkincisi: Bazı hastalara damardan verilen tuz çözeltisi orucu bozar. Çünkü bu besleyici konumundadır. İçinde tuzlar ve sıvılar mevcuttur. Nitekim bunlar vücuda girer ve vücudu besler.

Üçüncüsü: Vitamin enjekte etmek ve damar enjeksiyonları:

Alınan enjeksiyonlar şayet vücudu canlandırmak, ağrı gidermek, ağrı azaltmak veya ateş düşürmek için kullanılıyorsa orucu bozmaz.

fakat besleyici ise bu durumda orucu bozar. Çünkü bunlar yeme ve içme yerine geçtiği için aynı hükme tabi olurlar.

Daimi Fetva Kurulunda alimler şöyle dediler: Oruçlunun Ramazan ayının gündüzünde kas ve damardan tedavi olması caizdir. Ancak Ramazan gündüzünde besleyici enjeksiyonları almak caiz değildir. Çünkü bu durumda yeme ve içme yerine geçer. Bununla beraber kas ve damardan yapılması gereken tedaviler, geceleri yapmak mümkünse geceleri yapmak daha evladır. Daimi Fetva kurulu: 10/252

Dördüncüsü: Anüsten alınan fitiller orucu bozmaz şüphesiz bunlar tedavi için alınmaktadır. Ayrıca bunlar yeme ve içme konumunda değildir.

Şeyh İbn Useymin rahimehullah şöyle dedi:

Oruçlu hastanın tedavi amacıyla anüsten fitil kullanmasında sakınca yoktur. Çünkü bu uygulama yeme ve içme yerine geçmez. Şüphesiz şeriat bize yemek ve içmeyi haram kılmıştır. Yeme ve içme konumunda olan şeyler yeme ve içme hükmüne girerler. Böyle olmayan şeyler ise yeme ve içme hükmüne girmezler. Mecmu Fetava Useymin 19/204

Daha fazla bilgi için (49706) ، (37749) ، (38023) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi