Cuma 7 Rebiül-Evvel 1445 - 22 Eylül 2023
Türkçe

Cuma hutbesini dinlerken tercümesini cep telefonundan takip etmek

Soru

Arapça bilmeyen bir kimsenin Arapça hutbenin tercümesini cep telefonunda takip etmesinin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu soru Şeyh Abdurrahma el Berak’a sorulduğunca şöyle cevap verdi:

Bunun yapmanın bir sakıncası yoktur. Söz konusu takip hutbe esnasında meşguliyet hükmüne girmez çünkü ihtiyaçtan dolayı yapılmaktadır. Oynama veya boş hareket için yapılmamaktadır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid